Skip to content

14 roc’s committeren zich aan Exameninstrument Middenkader

Veertien roc’s hebben de intentie uitgesproken om gebruik te willen maken van de methodemix Exameninstrument Middenkaderopleiding Bouw. Samen met deze roc’s stemt Concreet af hoe de eerste versie van het uitleverplatform er op 1 augustus 2018 uitziet en wat het bevat.

Veertien roc’s hebben de intentie uitgesproken om gebruik te willen maken van de methodemix Exameninstrument Middenkaderopleiding Bouw. Samen met deze roc’s stemt Concreet af hoe de eerste versie van het uitleverplatform er op 1 augustus 2018 uitziet en wat het bevat.

Na de zomer stemt Concreet in eerste instantie het plan van aanpak af met de veertien roc’s die de intentieverklaring hebben getekend. Eind september volgt dan een werkconferentie waarin alle opmerkingen worden besproken en verwerkt.

Stel uw eigen examinering samen

Met het nieuwe exameninstrument kan elk roc zijn eigen examinering voor middenkaderfunctionaris samenstellen. Op basis van de wensen en eisen die de veertien deelnemende roc’s aangeven, en wat uitvoerbaar, beheersbaar en betaalbaar is, wordt bepaald welke examens er in het platform beschikbaar komen. Het idee is dat dit in de loop der jaren uitgebreid en kwalitatief verdiept kan worden.

Verzoek vanuit de Raad van Aangeslotenen

Vanuit de Raad van Aangeslotenen kreeg Concreet Onderwijsproducten vorig jaar de vraag om te kijken of het mogelijk was dat Concreet examens voor middenkaderfunctionaris bouw en infra zou ontwikkelen. Uit het onderzoek dat daaruit volgde, bleek dat roc’s voor de niveau-4-opleidingen uiteenlopende zienswijzen en wensen hadden. Wel is er bij een groot aantal roc’s de wens om extern gevalideerde examens te kunnen aanschaffen.

Werkconferenties in mei basis voor start uitwerking

Op basis van de bevindingen en de examenproducten die Concreet van diverse roc’s mocht inzien, ontstond de wens om uiteenlopende examenmethodes centraal te kunnen aanbieden. Uitgangspunt daarbij was dat de examens gevalideerd waren. De technische opties heeft Concreet verkend en uitgewerkt met Paragin, het softwarebedrijf dat ook het Examenplatform bouw infra heeft ontwikkeld. Tijdens de werkconferenties in mei konden roc’s hiermee kennis maken en hun mening vormen.

Beschikbaarstelling examens door roc’s

Tegelijkertijd heeft Concreet geïnventariseerd in hoeverre roc’s hun eigen examens beschikbaar willen stellen, in hoeverre deze gebruikt kunnen worden door andere roc’s en in hoeverre deze voldoen aan de eisen van de Onderwijsinspectie. Dit leidt er toe dat in elk geval drie roc’s examenproducten beschikbaar stellen voor in het nieuwe platform middenkaderfunctionaris.

Dekkingsmeter en validering examens

In het platform komt een dekkingsmeter. Deze toont van elk (deel)examen welke kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier, worden afgedekt. Van elk examen dat in het platform komt te staan, brengt Concreet dit in kaart en zorgt dat dit wordt gevalideerd. Door onderdelen uit methodes met elkaar te combineren kan elk roc zijn meest ideale examenproduct vaststellen. Het roc legt de keuzes in het platform vast en geeft hiermee een onderbouwing richting de Onderwijsinspectie.

Realisatie Exameninstrument augustus 2018

Het prototype van het Exameninstrument Middenkaderfunctionaris bouw is in oktober 2017 gereed. Vanuit dat prototype wordt doorontwikkeld naar het volwaardige instrument. Examens en methodes voegt Concreet pas toe nadat deze uitgebreid zijn gecontroleerd en gevalideerd. De verwachting is dat vanaf het schooljaar 2018-2019 volledig gebruik gemaakt kan worden van het exameninstrument.

Meer informatie via Concreet Relatiemanagers

Roc’s die belangstelling hebben voor deze methodemix en uitleverplatform, kunnen dit aangeven bij de relatiemanagers van Concreet. Roc’s die zich aan deelname hebben gecommitteerd, worden nauw betrokken bij de besluitvorming en doorontwikkeling van de methodemix.

Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Benieuwd hoe Concreet jou kan helpen met een project? Neem dan contact op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mogen we een paar minuten van je tijd?
We gaan deze website vernieuwen en verbeteren en horen graag van jou waar we rekening mee moeten houden.