Aan de slag met de test "Hoe veilig ben jij?"

Jouw studenten kunnen tijdelijk volledig kosteloos aan de slag met de Veiligheidstest uit de Veiligheidsmodule. In dit artikel alles op een rij over deze test.

Aan de slag met de Veiligheidstest

We leggen een aantal vragen voor aan Dick Wildeboer van heteigenvermogen. heteigenvermogen is een psychologisch testbureau en ontwikkelaar van deze veiligheidstest.

Laten we bij het begin beginnen, wat is de Veiligheidstest?

De Veiligheidstest – Hoe veilig ben jij? –  is een persoonlijkheidstest en onderdeel van de Veiligheidsmodule. Er is een module voor de bouw en een module voor infra.

Het aspect veiligheid vraagt voortdurend onze aandacht. Helemaal in een omgeving zoals de bouw, waar we te maken hebben met grote risico’s. Gelukkig is er op verschillende manieren veel aandacht voor veiligheid. Bouwplaatsen hangen vol met waarschuwingsborden, er zijn onmisbare protocollen en ook binnen het onderwijs komt het thema aan bod.
Maar ondanks deze protocollen, voorlichting enzovoorts, ontstaan er toch veel te vaak onveilige situaties. Hoe kan dat? Kan het zijn dat niet iedereen in dezelfde mate betrokken is bij het thema veiligheid, dat niet iedereen daar evenveel prioriteit aan geeft?
Het antwoord is ja!

En daarom is deze test zo belangrijk. Deze Veiligheidstest brengt namelijk iemands psychologisch profiel in relatie tot veiligheid in beeld.

Hoe werkt de test Hoe veilig ben jij?

De test bestaat uit 120 vragen, je bent er zo’n 20 minuten mee bezig. Antwoorden zijn nooit goed of fout, maar geven informatie over de persoonlijke aanleg van de student voor het onderwerp ‘veiligheid’.

Het gaat om vragen die in de breedste zin met veiligheid te maken hebben, bijvoorbeeld “Ik betaal extra voor een product dat extra veilig is” of “Mensen die door rood rijden nemen een onverantwoord risico”. Daarnaast krijgt de student beelden van een aantal situaties te zien, bijvoorbeeld van metselaars aan het werk op een steiger. De vragen die volgen maken inzichtelijk hoe de student de situatie inschat, maar ook wat zijn reactie is. Zo voelt de ene persoon een natuurlijke drang om actie te ondernemen, terwijl de ander een gevaarlijke situatie wel waarneemt, maar niet tot actie over gaat.

Het gaat er in deze test dus niet om hoe goed de student bepaalde protocollen kent, maar om hoe veiligheidsbewust de student is. De resultaten brengen aandachtsgebieden in kaart. De docent, maar ook de (toekomstige) leidinggevende kan daar rekening mee houden. De nadruk ligt niet alleen op veiligheid voor jezelf, maar ook op omgevingsbewustzijn.

Welke aspecten op het gebied van persoonlijkheid komen naar voren in deze test?

Die 120 vragen brengen een aantal dingen in beeld namelijk:

 • Omgevingsbewustzijn
  In hoeverre neemt de student waar wat er om hem heen gebeurt? Focust de student zich alleen op zijn taak of heeft hij ook oog voor de situatie om hem heen?
 • Oog voor detail
  Valt het de student op als iets anders is of loopt dan gebruikelijk is? Kan de student afwijkende details waarnemen?
 • Mate van initiatief
  Is de student in staat het gedrag aan te passen op een veranderende situatie? Onderneemt hij zelf actie of is de student afwachtend tot iemand anders zegt wat er moet gebeuren?
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
  Durft de student, wanneer hij een inschatting maakt van de situatie, anderen daarover aan te spreken. Zowel richting collega’s die onveilig werken, maar ook tegen een leidinggevende die verantwoordelijk is?

Bovenstaande aspecten zijn moeilijk aan te leren in de les. Je kunt het studenten wel vertellen, maar het gedrag moet zich ontwikkelen.

Na afloop van de test krijgt de student een overzicht van de uitkomsten. Wat staat daar in en wat kun je er mee?

Het rapportje dat de student per mail ontvangt gaat specifiek over de persoonlijkheid in relatie tot veiligheid. De resultaten kunnen besproken worden met de docent, maar zeker ook met medestudenten.

Het rapport werkt met 3 kleuren: groen, oranje en rood. Bij elk thema (denk aan ordelijkheid, concentratie of stressbestendigheid) scoort de student één van die drie kleuren.
Een groene score geeft aan dat het thema geen aandachtspunt is. Een oranje score geeft een klein aandachtspunt weer en bij een rode score gaat het om een belangrijk aandachtspunt. Bij elk thema staat een kleine toelichting en het rapport wordt afgesloten met een advies voor de student, leermeester, docent en leidinggevende. Bijvoorbeeld iets als:

Student X werkt lang niet altijd veilig, en dit vraagt om bijsturing. Het is voor Student X moeilijk om de concentratie vast te houden, en daardoor kan ook de aandacht voor veiligheid verdwijnen. …  Student X kan baat hebben bij afwisseling van de werkzaamheden, dit helpt om geconcentreerd te blijven.

De resultaten geven inzicht in bewustzijn, motivatie en persoonlijke kenmerken.
Waar bewustzijn en motivatie kunnen veranderen, geldt dat voor persoonlijkheid minder snel. De combinatie van deze inzichten maakt het eenvoudiger om rekening te houden met aandachtspunten en de veiligheid te vergroten.

Kun je de test meer dan eens doen?

Zeker! Sterker nog, dat raden we aan. Op die manier kan de student zijn groei bijhouden.
De vragen uit de test worden met regelmaat aangepast of vernieuwd, zo voorkomen we dat de student gewenste antwoorden geeft.
Maar het gaat niet alleen om resultaatverbetering, het is ook belangrijk om het thema veiligheid hoog op de agenda te houden. Door met regelmaat de test te doen en de resultaten te bespreken, wordt het een onderdeel van je systeem.
Veiligheid moet een integraal thema worden. We willen studenten niet alleen leren hoe ze een bepaalde handeling moeten uitvoeren, maar we willen hen leren hoe ze een bepaalde handeling veilig uit kunnen voeren. Veiligheid is niet facultatief!

Waarom is de test nu kosteloos te doen? En waar kan de student de test maken?

We vinden het belangrijk dat studenten tijdens deze coronatijd wel aan het werk kunnen blijven. Daarom stellen we de test gratis beschikbaar. Daarnaast zien we dat veel studenten uit de bouw en infra juist nu meer dagen in de praktijk werken omdat ze niet naar school kunnen. Het is belangrijk dat ze met goede kennis en bewustheid van veiligheid aan de slag kunnen gaan.

Via www.deveiligheidstest.nl kom je op de pagina waar de test gedaan kan worden. Na het invullen van de contactgegevens ontvangt de student een link in de mailbox die toegang geeft tot de test.

Contact

Voor aanvullende vragen over de Veiligheidstest kun je contact opnemen met onze relatiemanager Henk via 06-53758326 of henk.cornelisse@concreetonderwijsproducten.nl. Meer weten over andere producten van Concreet die geschikt zijn voor onderwijs op afstand? Bekijk hier het overzicht.