Skip to content

Annette Korink: “Bedrijfsleven betrekken bij opleidingen”

e mbo bouw- en infra-opleidingen staan middenin een enerverende omgeving. Aan de ene kant hebben ze te maken met veranderingen in de beroepspraktijk: bouwtechnieken veranderen en beroepen veranderen. Aan de andere kant vraagt het ministerie van Onderwijs de roc’s om innovaties door te voeren. Denk aan het invoeren van keuzedelen en het valideren van examens

e mbo bouw- en infra-opleidingen staan middenin een enerverende omgeving. Aan de ene kant hebben ze te maken met veranderingen in de beroepspraktijk: bouwtechnieken veranderen en beroepen veranderen. Aan de andere kant vraagt het ministerie van Onderwijs de roc’s om innovaties door te voeren. Denk aan het invoeren van keuzedelen en het valideren van examens.

Opleidingsmanager Annette Korink komt geregeld op bouwplaatsen om steekproeven uit te voeren bij een praktijkexamen, ook wel Proeve van Bekwaamheid. Meestal gaat het daarbij om examens van deelnemers op niveau 4. Daarbij ziet ze keer op keer hoe innovatief de sector is geworden. “Uitvoerders voeren met de iPad controles uit voor oplevering en sturen aandachtspunten meteen door naar kantoor om het op te lossen. Het beeld van een bouwkeet met uitsluitend tekeningen aan muren en op tafels, klopt niet meer. Schermen krijgen de overhand. Studenten die een half jaar stage lopen, komen terug met meer kennis over Revit, BIM en ED-controls dan onze docenten hen in drie jaar kunnen bijbrengen.”

3D-brillen en warmtecamera’s

Annette merkt dat die innovaties deelnemers naar de opleidingen trekken. “We doen er zo goed mogelijk aan mee. We hebben 3D-brillen en een warmtecamera. We zijn een innovatie Bouwlab aan het opzetten en laten studenten op niveau 4, vanaf het eerste jaar werken met 3D-presentatieprogramma’s, zoals SketchUp.”

Contact met bedrijfsleven

Ondanks een gemotiveerd docententeam, blijft het moeilijk om alle vernieuwingen goed bij te houden in de opleidingen. “We willen zo goed mogelijk aansluiten op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn er zoveel nieuwe materialen en technieken.”
Om bij te blijven is het noodzakelijk om goed contact met het bedrijfsleven te hebben en te houden. “Ik wil het bedrijfsleven graag nog meer betrekken bij onze opleidingen. Daarnaast is het aan ons als roc’s om de informatie die wij krijgen, ook door te spelen naar de leverancier van onderwijsproducten, Concreet.”

Keuzedelen voor aansluiting op regionale behoeftes

De beste mogelijkheden om vernieuwingen in te passen in het onderwijs, zijn door toevoegingen op de basislesstofdoor docenten, en via de keuzedelen die sinds dit jaar verplicht zijn, verwacht Annette. “Het is niet haalbaar om jaarlijks producten te vernieuwen. Ook wordt er vanuit het kwalificatiedossier al zoveel gevraagd van studenten, dat er niet heel veel ruimte is om de lesstof verder uit te breiden. Maar met keuzedelen kunnen we aansluiten op de behoeftes in onze regio en kunnen we ons onderscheiden.”

Keuzedelen inkopen bij Concreet

Binnen de bouwafdeling op het Nova College kunnen de deelnemers dit schooljaar al kiezen uit een grote hoeveelheid keuzedelen. De docenten ontwikkelden er zelf twee en maken gebruik van enkele van de zeven keuzedelen die Concreet vanaf april 2017 uitlevert. “We wisten dat Concreet niet vanaf het begin van het schooljaar de lesstof en examens voor de keuzedelen gereed zou hebben. Gevolg is dat onze studenten de keuzedelen pas in het tweede deel slot van het schooljaar kunnen volgen. Voor ons woog zwaarder dat we hen hierdoor al wel meteen dit jaar een breed aanbod van keuzedelen konden bieden.”

Doordachte examinering

Ook zonder dat Annette vooraf de keuzedelen heeft kunnen inzien, heeft ze er vertrouwen in dat het lesmateriaal en het examen die Concreet oplevert, daadwerkelijk goed in elkaar zitten. Hier wordt namelijk goed over nagedacht, met een klein team van experts. Bovendien wordt er geklankbord met het werkveld, de docenten in het land. Dat is een sterk punt. Vanuit onze vaststellingscommissie stellen we kritische vragen aan onze leveranciers, dus ook aan Concreet. Op de vragen die ik heb, krijg ik snel en goed antwoord.” Mede daardoor ervaart Annette de samenwerking met Concreet Onderwijsproducten als positief. Bovendien staan de ontwikkelaars open voor suggesties. Niet alles wat we voorstellen, kan worden doorgevoerd, maar ik merk dat er altijd serieus naar wordt gekeken. De lijnen zijn kort en de medewerkers van Concreet kijken goed naar waar roc’s behoefte aan hebben.”

Uitbreiding dienstverlening naar bol 4

Die basis zorgt er ook voor dat de opleidingsmanager positief staat tegenover de mogelijkheid dat Concreet examenproducten voor de bol-opleiding middenkaderfunctionaris gaat aanbieden. “Dat ontwikkelen onze docenten nu nog zelf. Als we goed materiaal kunnen inkopen, is dat alleen maar fijn.”

Transparant en actief team bij Concreet

Het ontwikkelen van examenproducten voor middenkaderfunctionaris is een vraag die vanuit de roc’s zelf is gesteld aan Concreet Onderwijsproducten. Datzelfde geldt voor het ontwikkelen van een Proeve van Bekwaamheid, lesstof en examens voor driejarige vakopleidingen en de keuzedelen. “Door zitting te hebben in de Raad van Aangeslotenenhebben we ons als roc’s gecommitteerd aan Concreet. Als leden leken we die rol in het begin wat traag op te pakken, maar inmiddels nemen we wel onze verantwoordelijkheid. We geven aan waar onze behoeften liggen. Mede daardoor heeft Concreet inmiddels zoveel zaken kunnen oppakken. Het fijne daarbij is dat Concreet duidelijk aangeeft wat ze – als relatief kleine organisatie – wel en niet kunnen realiseren. Dat is heel positief en geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Annette Korink is Opleidingsmanager Bouwkunde en Infra, en Installatietechniek op het Nova College in Beverwijk.

Het onderwijs aan het woord

In deze serie interviewt Concreet Onderwijsproducten enkele prominente onderwijsprofessionals over de ontwikkelingen in het onderwijs. In deze serie komen (onder meer) de volgende personen aan het woord:
Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Benieuwd hoe Concreet jou kan helpen met een project? Neem dan contact op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.