Concreet Docentendag 2017: Kiezen én delen

Tijdens de Concreet Docentendag op woensdag 1 februari 2017 volgden ruim honderd docenten diverse workshops. Zij deelden daarin hun kennis en hoorden daardoor hoe bijvoorbeeld het geven van keuzedelen en het lesgeven met de Concreet lesmethodes op andere roc’s wordt aangepakt.

Ook zijn ze veel meer te weten gekomen over de ontwikkeling van een Proeve van Bekwaamheid, de inhoud van keuzedelen en allerlei zaken rondom examinering in het mbo.

Benieuwd naar de inhoud van de dag?

Was u niet aanwezig of benieuwd naar de inhoud van de dag? Hieronder staat meer informatie over de workshops én de keynote van kwartiermaker validering examinering Eric Jongepier, toegelicht.

Key-note Eric Jongepier

Eric Jongepier is kwartiermaker in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Zijn taak is om ervoor te zorgen dat vanaf 2018 elk roc uitsluitend gebruik maakt van gevalideerde examens. Hij gaf een toelichting op de drie routes die roc’s kunnen doorlopen voor het valideren van examens. In deze presentatie staan de routes toegelicht.

Workshop Ontwikkeling Proeve van Bekwaamheid

Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt samen met de roc’s een Proeve van Bekwaamheid. Doel is dat roc’s vanaf het schooljaar 2017-2018 voor de niveau 2-opleidingen Timmerman, Vakman gww en Metselen kunnen kiezen voor het afnemen van een Proeve van Bekwaamheid. Het blijft daarnaast ook mogelijk om de huidige examensystematiek met meerdere theorie- en praktijkexamens te handhaven.
Tijdens de workshop lichtten Henk Cornellisse (ontwikkelspecialist Concreet) en Jan Haasse (ROC Twente) toe wat er tot nu toe in dit traject is gedaan en legden ze de deelnemers enkele vraagstukken voor. Via In Ontwikkeling op deze website is de presentatie te downloaden en staat meer informatie over dit ontwikkeltraject.

Workshop Examenplatform bouw infra

Deelnemers aan deze workshops konden hun specifieke vragen rondom het Examenplatform bouw infra voorleggen aan Victoria Fens en Thijs Kerpel. Met name de medewerkers van Examenbureaus vonden het fijn om op deze manier meer kennis op te doen van het digitale plaform. Bekijk hier de belangrijkste vragen die zijn gesteld en de bijbehorende antwoorden.

Workshop Toelichting op beschikbare keuzedelen

Concreet Onderwijsproducten biedt vanaf 1 april lesstof en examenproducten aan voor acht verschillende keuzedelen. Deels komen deze keuzedelen voort uit bestaande opleidingen (Cross-overs), deels zijn deze nieuw ontwikkeld (Basis restauratie timmerman, Basis restauratie metselaar, Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen en Maatvoeringstechnieken).

Workshop Co-creatie in de praktijk

Concreet Onderwijsproducten vindt het belangrijk dat zij samen met de gebruikers leermiddelen en examenproducten ontwikkelt. We ontwikkelen voor het onderwijs, maar vooral samen met het onderwijs. Op die manier hebben gebruikers maximaal invloed op de vorm en de inhoud van de onderwijsproducten. In deze workshop ontdekten de deelnemers hoe dit in de praktijk werkt. De deelnemende docenten hebben hierdoor inzichtelijk wat hun bijdrage kan zijn in het ontwikkeltraject en hoe zij invloed op het eindproduct kunnen uitoefenen.

Workshop Lesmethode als middel

Aan de hand van de aanpak van het Radius College en het Regio College zijn de workshopdeelnemers met elkaar in gesprek gegaan. Doel was om uit te wisselen hoe docenten de lesdagen invullen en welke rol de Concreet lesmethode hierbij kan vervullen. Uitgangspunt hierbij was dat de lesmethode slechts een hulpmiddel is. De docent heeft de regie in de klas en kan het beste inschatten hoe hij of zij de leerlingen het beste kan lesgeven en begeleiden. Michiel de Haas van het Radius College heeft zijn eerste aanzet van een lesplan tijdens de workshop gedeeld.

Workshop Samenwerking met de praktijk

Koert Vermeulen en Ina de Vreeze zijn deels werkzaam als docent op het Alfa College. Daarnaast zijn ze actief binnen het EPI Kenniscentrum en de Ringwegacademie. Beide instellingen brengen de beroepspraktijk en het onderwijs dichter naar elkaar toe. In hun regio – Groningen – ligt daarbij de nadruk op samenwerking rondom de gevolgen van de aardbevingen. Hun voorbeeld maakte tastbaar hoe roc’s en het regionale bedrijfsleven kunnen samenwerken, ook in andere regio’s.

Workshop De organisatie van keuzedelen

De invoering van keuzedelen leidt tot praktische problemen bij het geven van de keuzedelen. Want hoe zorg je dat elke leerling het keuzedeel van zijn voorkeur kan volgen? Wanneer kan hij of zij dat doen, welke docent begeleidt de leerling daarbij en waar haal je de lesstof vandaan? Erik Okhuijzen gaf de aftrap in de workshop met een korte presentatie over hoe zijn school MBO Amersfoort omgaat met keuzedelen. De praktijkervaringen vanuit de roc’s stonden in deze workshop centraal. De deelnemers wisselden met elkaar ideeën uit.

Workshop De rol van de leermeester

Deze workshop had tot doel om in beeld te brengen wat de rol van de leermeester in en hoe verschillende belanghebbenden hier tegenaan kijken. Marieke van de Post gaf de visie vanuit Bouwend Nederland, Kees Wijsman (Vink bouw) vanuit de leermeesters en Erik Meijering (Concreet) verwoordde op basis van een onderzoek van op basis van een onderzoek door de Onderwijsinspectie. Bouwend Nederland accepteert dat praktijkexamens steeds vaker in een geconditioneerde omgeving plaatsvindt. De Onderwijsinspectie spreekt geen voorkeur uit voor examinering in de beroepsomgeving of in de geconditioneerde omgeving, als de voorwaarden maar conform de eisen zijn. De workshopdeelnemers vinden dat zij hier als roc’s een rol in hebben en bijvoorbeeld meer ondersteuning aan leermeesters zouden moeten bieden. Bekijk de presentatie.

Workshop Het Onderwijs van de toekomst

Arjan Peters is docent op ROC van Drenthe en ontwikkelt daarnaast leermiddelen op basis van Virtual Reality. Samen met ontwikkelspecialist Sergey van Daalen schetste hij een beeld van de mogelijkheden die er – in de toekomst – zijn qua lesgeven met behulp van Virtual Reality en Augmented Reality. Zij waren vooral benieuwd hoe de docenten daar tegenaan kijken en wat voor mogelijkheden zij specifiek voor de bouw- en infra-opleidingen zien. Dat leverde enkele concrete voorbeelden op, zoals bij
voorbeeld het ervaren van de terugslag van hout bij houtbewerking. Het prikkelde echter ook het voorstellingsvermogen om verbeteringen door te voeren in de bestaande lesmethodes. Bijvoorbeeld door de zoekfunctie in Bouwinfranet stemgestuurd te maken of het omzetten van 2D-tekeningen naar 3D-tekeningen. Het zijn mogelijkheden die Concreet gaat onderzoeken en zo mogelijk gaat implementeren.

Enkele reacties van deelnemers

*** “Was goed en duidelijk georganiseerd.” [algemeen] *** “Mooi om te horen hoe zo’n samenwerking in Groningen gaat.” [samenwerking met de praktijk] *** “Duidelijke vraagstellingen mbt de wensen. Verder goed om een beeld van een mogelijke toekomst te schetsen.” [Onderwijs in de toekomst] *** “Erg interessant hoe docenten van verschillende scholen omgaan met de lesstof.” [Lesmethode als middel] *** “Door de praktijkervaringen van andere scholen, was dit een goede aansporing om daaraan verder te bouwen.” [Organisatie keuzedelen] *** “Het stelt mij gerust dat er bij de keuzedelen goed met Concreet wordt samengewerkt/overlegd.” [Toelichting keuzedelen] *** “Interessant, vooral ben ik benieuwd naar de vervolg stappen en hoe de toekomst van de opleiding er gaat uitzien.” [Proeve van Bekwaamheid] *** “Het meedenken en het overleg was open, en duidelijk te horen dat er een nieuwe weg ingeslagen mag (moet) worden voor een opleiding welke leuk, leerzaam en zeker uitdagend moet zijn en blijven voor de leerlingen. [Proeve van Bekwaamheid]*** “Mooi om te zien dat Concreet ook mee denkt over de nieuwe varianten van het onderwijs.” [Toekomst onderwijs] 

Wat doet u op 7 februari 2018?

Concreet Onderwijsproducten organiseert op woensdag 7 februari 2018 de volgende Concreet Docentendag. Zet u de datum vast in uw agenda?

Concreet Docentendag 2018

Bekijk de foto’s

Een goed beeld krijgen van de Concreet Docentendag?

Bekijk het foto-album op Facebook

Concreet Docentendag van Concreet Onderwijsproducten