Concreet Onderwijsproducten van start

Vanaf 1 juli is Concreet Onderwijsproducten een feit. Vanuit deze daadkrachtige, toekomstgerichte organisatie gaan we met name bouw- en infra-opleidingen in het mbo voorzien van actuele en didactisch goede leermiddelen en examenproducten. De circa veertig roc’s die zich bij Concreet hebben aangesloten zijn daardoor verzekerd van een blijvend leermiddelenaanbod en een geborgd examenproces, met gevalideerde examens.

Vanaf het Bouw & Infra Park werken de zeventien medewerkers nauw samen met onder meer vakmensen en auteurs om leermiddelen en examens te ontwikkelen, te vernieuwen en te onderhouden. Bij de bouw-, infra- en gespecialiseerde aannemerij-opleidingen zijn het daarbij de roc’s die aan het stuur zitten. Via de Raad van Aangeslotenen bepalen zij wat er wordt ontwikkeld en op wat voor termijn. Voor aanverwante mbo-opleidingen, het vmbo en het volwassenenonderwijs voert Concreet Onderwijsproducten ontwikkelwerkzaamheden uit op projectbasis.

Bestel leermiddelen

Ten behoeve van de mbo-opleidingen bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij beheert Concreet de leermiddelen die de afgelopen jaren door Fundeon zijn ontwikkeld. Leerlingen, roc’s en de zogenoemde boekhuizen kunnen de leermiddelen bestellen via de webshop van Concreet.

Afnemen theorie- en praktijkexamens

De theorie- en praktijkexamens kunnen gemaakt en aangevraagd worden via het nieuwe Examenplatform bouw infra. De roc’s bepalen welke leerlingen hiertoe toegang hebben en geven goedkeuring aan de leerling om een praktijk- of theorietoets te maken. De beoordeling van de praktijktoetsen voert de beoordelaar (in de praktijk vaak de leermeester) in in het Examenplatform. Leermeesters hoeven nu dus niet meer te werken met berichtgevingskaarten of beoordelingsformulieren per post op te sturen.

Deel dit bericht: