Skip to content

Docentendag 2021 was een groot digitaal succes

Onze digitale Docentendag 2021 was een groot succes! Enorm bedankt voor je deelname. Speciaal voor jou hebben we alle video’s hieronder verzameld, zodat je ze nog eens rustig terug kunt kijken. We kijken uit naar de editie van 2022!

Interview Erik Meijering

Relatiemanager Sandra Meijer praat met onze directeur bestuurder Erik Meijering over wat er speelt binnen Concreet Onderwijsproducten.

Skills van nu en de toekomst - BCP

Ontwikkelspecialist Suda Koers neemt je mee in de wereld van het BCP (Beroepscompetentieprofielen) onderzoek. Ze legt uit waarom dit onderzoek belangrijk is en hoe dit dient als input voor de bestaande beroepsopleidingen. Verschillende partijen komen in deze video aan het woord.

Steekproef in de praktijk

Onze collega Peter Hamminga rijdt het hele land door om steekproeven af te nemen. Hij kijkt daarbij met name of de student op de juiste manier examen kan doen en daadwerkelijk datgene laat zien wat er van hem/haar verwacht wordt. In deze video vertelt hij hoe een steekproef verloopt en waar hij op let.

Beroepsgerichte Softskills

Recentelijk is er interactief videomateriaal ontwikkeld waarmee studenten hun eigen softskills kunnen ontwikkelen. Tijdens de video krijgen ze de vraag hoe ze op een bepaalde situatie zouden reageren. Het vervolg van de video is afhankelijk van hun reactie. Het materiaal wordt ondersteund met opdrachten. In deze video krijg je een sneak preview van het materiaal en interviewen we een docent die met het materiaal werkt.

De makers van morgen

De bouw- en infrasector is volop in beweging. Bouwbedrijven hebben behoefte aan duurzaam inzetbare vakmensen die de grote uitdagingen van de komende jaren kunnen realiseren. Het onderwijs staat voor de uitdaging om de regie te nemen in het opleiden van deze toekomstige vakmensen. Hen te boeien en voor te bereiden op een arbeidsmarkt die permanent in beweging is.In deze film kijken we naar de veranderende sector en de manier waarop we studenten kunnen opleiden tot vakmensen die in staat zijn zelfstandig en probleemoplossend aan de slag te gaan.

Vogelvlucht door bouwproject Soestduinen

Levensecht leren, dat is één van de bouwstenen van de vernieuwde leermiddelen die we maken voor de opleiding timmeren. Studenten gaan aan de slag met echte praktijkopdrachten. Situaties die ze later tijdens hun werk (in vergelijkbare vorm) zullen tegenkomen. We gebruiken hiervoor geen gesimuleerde omgeving maar echte beelden en situaties uit de praktijk. Bijvoorbeeld bouwproject Soestduinen. Kijk mee hoe dat eruitziet.

Presentatie vernieuwde leermiddelen Timmeren

Onderdeel van de nieuwe leermiddelen voor de opleiding Timmeren is de vernieuwde digitale leeromgeving. Hierin wordt al het lesmateriaal gebundeld. Ook kan de student makkelijk zijn of haar portfolio bijhouden én is extra materiaal voor docenten beschikbaar. Het lesmateriaal en de leeromgeving zijn opgebouwd met behulp van het 4CID model. Dat model is gericht op het leren uitvoeren van complexe praktijkopdrachten tegelijk met de ontwikkeling van de benodigde kennis. In deze videopresentatie geven we een beeld van hoe deze leeromgeving eruitziet.

Praktijkopdrachten op de bouwplaats

In de vernieuwde leermiddelen is het uitgangspunt altijd het werken vanuit een volledige praktijkopdracht. In het leerproces krijgt de student ondersteuning in devorm van deelopdrachten, praktische kennis en stappenplannen. Collega’s Henk Cornelisse en Erik Meijering maken vanaf een bouwplaats concreet hoe dat precies werkt en wat de samenhang is tussen die onderdelen.

Aansluiten op de beroepspraktijk, op het roc

Deelopdrachten zorgen ervoor dat de student in stappen kan toewerken naar het uitvoeren van de hele praktijkopdracht. Deze deelopdrachten kunnen op een bouwplaats, maar ook in een opleidingswerkplaats uitgevoerd worden. Een samenspel dus tussen roc, opleidingsbedrijf en student. In Sneek, op een locatie van ROC Friese Poort zien we hoe studenten werken aan een deelopdracht en hoe dit hen helpt om toe te werken naar de uitvoering van de praktijkopdracht.

Van klaslokaal naar werkplaats, het opleidingsbedrijf

Op de bouwplaats en in de werkplaats is er met name aandacht voor professionele vaardigheden en de ondersteuning van praktische kennis. Op school, in het klaslokaal, is er juist ruimte om verdieping te zoeken in bijbehorende kennis. Bijvoorbeeld doorgronden hoe constructies in elkaar zitten of welke alternatieven er zijn. Ondanks dat studenten een kleiner deel van de week op school zijn, is regie voor de docent belangrijk in het leerproces. De docent kan focussen op instructie, samenwerking en reflectie op de studievoortgang. Op het Horizon College in Heerhugowaard zien we hoe de docent de praktijk(ervaring van zijn studenten) in zijn lessen weet te brengen.

Volledige stream - Docentendag 2021