Skip to content

3 maart 2021 | 15:00 - 16:30

Docentendag 2021

BLIJF IN VERBINDING

Digitale Docentendag

Elk jaar organiseren we de Concreet Docentendag voor docenten, leermeesters en instructeurs die werken met onze producten. Van updates omtrent onze onderwijsproducten tot het verder digitaliseren van onderwijs. Juist nu, in de tijd van thuiswerken en isolatie, vinden we het belangrijk om mensen samen te brengen en inzicht te geven in waar we staan en waar we mee bezig zijn.

Daarom zien we je dit jaar graag online op 3 maart!

Wat kun je verwachten docentendag concreet

Wat kun je verwachten?

Zoals ieder jaar delen we met jou waar we aan werken, de status van lopende projecten zoals het BCP onderzoek en wat er speelt in de branche. Ook laten we je kennismaken met nieuwe onderwijsproducten voor de opleiding Timmeren. De Docentendag duurt van 15:00 tot ongeveer 16:30. Via een online chat kun je tijdens het programma jouw vragen stellen en ideeën delen!

Wat kun je verwachten docentendag concreet

Het programma

Welkom bij onze jaarlijkse (ditmaal digitale) Docentendag. Vandaag nemen we je aan de hand van een aantal video’s mee in ons werk. Mocht je vragen hebben? Stel ze in de chat, we beantwoorden ze zo snel mogelijk.
Relatiemanager Sandra Meijer praat met onze directeur-bestuurder Erik Meijering
over wat er speelt binnen Concreet Onderwijsproducten.
Ontwikkelspecialist Suda Koers neemt je mee in de wereld van het BCP
(Beroepscompetentieprofielen) onderzoek. Ze legt uit waarom dit onderzoek
belangrijk is en hoe dit dient als input voor de bestaande beroepsopleidingen.
Verschillende partijen komen in deze video aan het woord.
Onze collega Peter Hamminga rijdt het hele land door om steekproeven af te nemen. Hij kijkt daarbij met name of de student op de juiste manier examen kan doen en daadwerkelijk datgene laat zien wat er van hem/haar verwacht wordt. In deze video vertelt hij hoe een steekproef verloopt en waar hij op let.
Recentelijk is er interactief videomateriaal ontwikkeld waarmee studenten hun
eigen softskills kunnen ontwikkelen. Tijdens de video krijgen ze de vraag hoe ze
op een bepaalde situatie zouden reageren. Het vervolg van de video is
afhankelijk van hun reactie. Het materiaal wordt ondersteund met opdrachten. In
deze video krijg je een sneak preview van het materiaal en interviewen we een
docent die met het materiaal werkt.
De bouw- en infrasector is volop in beweging. Bouwbedrijven hebben behoefte aan duurzaam inzetbare vakmensen die de grote uitdagingen van de komende jaren kunnen realiseren. Het onderwijs staat voor de uitdaging om de regie te nemen in het opleiden van deze toekomstige vakmensen. Hen te boeien en voor te bereiden op een arbeidsmarkt die permanent in beweging is.In deze film kijken we naar de veranderende sector en de manier waarop we studenten kunnen opleiden tot vakmensen die in staat zijn zelfstandig en probleemoplossend aan de slag te gaan.

Levensecht leren, dat is één van de bouwstenen van de vernieuwde leermiddelen die we maken voor de opleiding timmeren. Studenten gaan aan de slag met echte praktijkopdrachten. Situaties die ze later tijdens hun werk (in vergelijkbare vorm) zullen tegenkomen. We gebruiken hiervoor geen gesimuleerde omgeving maar echte beelden en situaties uit de praktijk. Bijvoorbeeld bouwproject Soestduinen. Kijk mee hoe dat eruitziet.

Onderdeel van de nieuwe leermiddelen voor de opleiding Timmeren is de vernieuwde digitale leeromgeving. Hierin wordt al het lesmateriaal gebundeld. Ook kan de student makkelijk zijn of haar portfolio bijhouden én is extra materiaal voor docenten beschikbaar. Het lesmateriaal en de leeromgeving zijn opgebouwd met behulp van het 4CID model. Dat model is gericht op het leren uitvoeren van complexe praktijkopdrachten tegelijk met de ontwikkeling van de benodigde kennis. In deze videopresentatie geven we een beeld van hoe deze leeromgeving eruitziet.
In de vernieuwde leermiddelen is het uitgangspunt altijd het werken vanuit een volledige praktijkopdracht. In het leerproces krijgt de student ondersteuning in devorm van deelopdrachten, praktische kennis en stappenplannen. Collega’s Henk Cornelisse en Erik Meijering maken vanaf een bouwplaats concreet hoe dat precies werkt en wat de samenhang is tussen die onderdelen.
Deelopdrachten zorgen ervoor dat de student in stappen kan toewerken naar het uitvoeren van de hele praktijkopdracht. Deze deelopdrachten kunnen op een bouwplaats, maar ook in een opleidingswerkplaats uitgevoerd worden. Een samenspel dus tussen roc, opleidingsbedrijf en student. In Sneek, op een locatie van ROC Friese Poort zien we hoe studenten werken aan een deelopdracht en hoe dit hen helpt om toe te werken naar de uitvoering van de praktijkopdracht.

Op de bouwplaats en in de werkplaats is er met name aandacht voor professionele vaardigheden en de ondersteuning van praktische kennis. Op school, in het klaslokaal, is er juist ruimte om verdieping te zoeken in bijbehorende kennis. Bijvoorbeeld doorgronden hoe constructies in elkaar zitten of welke alternatieven er zijn. Ondanks dat studenten een kleiner deel van de week op school zijn, is regie voor de docent belangrijk in het leerproces. De docent kan focussen op instructie, samenwerking en reflectie op de studievoortgang. Op het Horizon College in Heerhugowaard zien we hoe de docent de praktijk(ervaring van zijn studenten) in zijn lessen weet te brengen.

Ben jij werkzaam in de infra?

Dan zijn waarschijnlijk niet alle onderdelen van het programma voor jou relevant. Je bent uiteraard wel van harte uitgenodigd! We hopen later dit jaar een speciale (als het kan een fysieke) bijeenkomst te organiseren die volledig in het teken staat van infra en alle ontwikkelingen in deze sector. Via onze website en nieuwsbrief houden we je hiervan op de hoogte.

Ik meld me aan voor de Concreet Docentendag 2021!