Examenplatform bouw infra geeft roc de regie

Het Examenplatform bouw infra bevat alle theorie- en praktijkexamens en ondersteunt het examineringsproces. De roc’s voeren via dit digitale systeem de regie op de examinering van deelnemers

Elk roc heeft een eigen omgeving in het Examenplatform bouw en infra. Aan de hand van de werkwijze van het roc bepaalt de opleiding of het examenbureau welke mogelijkheden in het Examenplatform zitten en welke rechten aan verschillende personen worden toegewezen.

Aanvragen examens via Examenplatform

Het is mogelijk om deelnemers of beoordelaars praktijk- of theorie-examens te laten aanvragen en aan te geven wie dit examen gaat beoordelen. Het roc kan de regie ook naar zich toetrekken en de docent de examenaanvragen laten indienen, of uitsluitend laten goedkeuren.

Gecertificeerde leermeesters

Ten behoeve van de praktijkexaminering heeft Concreet Onderwijsproducten een bestand van ruim negenduizend gecertificeerde leermeesters toegevoegd aan het Examenplatform bouw infra. Het roc kan gebruik maken van het leermeestersbestand, maar ook zelf beoordelaars toevoegen aan zijn eigen omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van het roc om beoordelaars te koppelen aan de juiste examens en opleidingen.

Beoordeling examens

Na inloggen op het Examenplatform bouw infra kan de beoordelaar het beoordelingsformulier online invullen van ingeplande en door het roc goedgekeurde praktijkexamens. Het systeem rekent het cijfer voor het praktijkexamen zelf uit, op basis van de beoordeling. Ook de theorie-examens worden automatisch beoordeeld door het systeem. De resultaten zijn per direct beschikbaar voor docent en andere gerechtigden.

Examenplatform voor borging examinering

In het Examenplatform vindt het roc alle documenten die van belang zijn voor de borging van de examinering. Deze zijn te vinden onder de button Verantwoordingsdocumenten.

Ondersteuning voor Proeve van Bekwaamheid en mix theorie- en praktijkexamens

Het Examenplatform bouw infra ondersteunt alle vormen van examinering die Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt en onderhoudt in samenspraak met de Raad van Aangeslotenen. Voor 36 opleidingen bevat het de examinering op basis van theorie- en praktijkexamens. Daarnaast is voor steeds meer opleidingen examinering via de Proeve van Bekwaamheid beschikbaar. Via het Examenplatform bouw infra is bovendien te zien bij welke examens steekproefcontroles zijn uitgevoerd.

Inloggen Examenplatform

Log in op uw omgeving op Examenplatform bouw infra:


Concreet Examenplatform bouw infra

Ondersteuning nodig? Neem contact op met onze relatiemanagers.

Contactgegevens Relatiemanagers

Dashboard Examenplatform

Dashboard Examenplatform bouw en infra, met alle acties t.b.v. deelnemers aan mbo bouw en infra

Via het dashboard ziet een docent meteen welke acties voor iedere deelnemer ondernomen moeten worden.

Aanvragen praktijkexamen

Aanmelden praktijkexamen via Examenplatform bouw infra

Het aanvragen van praktijkexamens gebeurt digitaal, zodat betrokkenen meteen de benodigde informatie krijgen.

Beoordelaar toevoegen

Koppelen leermeesters in Examenplatform bouw infra

Roc’s kunnen zelf beoordelaars toevoegen aan een opleiding of examen.