Examinering:

Examenplatform

Elke roc heeft een eigen omgeving in het Examenplatform bouw en infra. Aan de hand van de werkwijze van het roc bepaalt de opleiding of het examenbureau welke mogelijkheden in het Examenplatform worden benut en ingezet. Belangrijk is dat een roc zelf bepaalt wie er toegang krijgt tot het Examenplatform en wat de rechten zijn van deze gebruikers. Dat is eenvoudig te regelen door een beheerder aan te wijzen. Ook is het van belang om een beheerder te benoemen die meer rechten heeft dan andere gebruikers.

Verschillende exameninstrumenten opgenomen in het platform

Concreet kan ondersteunen bij het inrichten van het Examenplatform bij de onderwijsinstelling. In het Examenplatform zijn al onze exameninstrumenten opgenomen alsmede; examenplannen en examenaanbod-documenten en verantwoordingsdocumenten. Het Examenplatform geeft per klas en per cohort direct inzicht en overzicht in de resultaten van studenten. Ook kunnen er koppelingen worden gemaakt met leermeesters die optreden als examinator. Los hiervan kan er een register van examinatoren/assessoren worden aangelegd. De kennisexamens kunnen via beeldscherm worden afgenomen en genereren direct een resultaat dat vervolgens in het Examendashboard wordt opgenomen.

teacher_teaches_students_woodwork

Gecertificeerde leermeesters

Ten behoeve van de praktijkexaminering heeft Concreet Onderwijsproducten een bestand van ruim achtienduizend gecertificeerde leermeesters toegevoegd aan het Examenplatform Bouw en Infra. Het ROC kan gebruik maken van het gecertificeerde leermeesters-bestand, maar ook zelf beoordelaars toevoegen aan de eigen omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van het ROC om beoordelaars te koppelen aan de juiste examens en opleidingen.

Ontwikkelingen van het platform

Vanaf cohort 2018 – 2019 is de Examenmix voor de Middenkaderopleiding bouw onderdeel van het Examenplatform. Met ingang van het schooljaar cohort 2019 – 2020 is hier de examenmix voor de vakopleidingen Timmeren, Metselen en Vakman Gww aan toegevoegd. Wil je meer weten over het Examenplatform Bouw en Infra, of heb je hulp nodig bij het gebruik of de inrichting of heb je ondersteuning nodig bij een gesprek met de examencommissie of examenbureau; neem dan contact op met een van de relatiemanagers.

Ondersteuning nodig bij het gebruik van het Examenplatform?

Neem dan contact op met een van de relatiemanagers.