Examinering:

Methodemix Middenkader

Op verzoek van een groot aantal ROC’s heeft Concreet een samenwerkingsverband gesloten om gevalideerde exameninstrumenten te creëren. Voor, door en met scholen; co-creatie is een belangrijke pijler van dit project. Hierbij heeft elke partner een investering/inbreng gedaan in deze samenwerking en worden de gerealiseerde examenproducten ‘gedeeld’. De doorontwikkeling van het aanbod en aanpassingen/onderhoud worden in overleg met de partners bepaald.

teacher_explaining_woodwork_to_student

Samenwerking met 16 ROC’s

Voor de Middenkaderopleiding Bouw heeft Concreet sinds september 2018 een methode mix beschikbaar. Samen met 16 ROC’s is deze mix tot stand gekomen.
worden ingezet. Uitgangspunten van het project:
• ROC’s willen kunnen examineren op een manier die aansluit bij hun onderwijsinrichting en visie en hebben daarbij behorende eigen wensen en eisen. Dit betreft ook de vorm van examinering.
• ROC’s willen een kwaliteitsverbetering van het examineringsproces en de daarbij ingezette producten.

Kenmerken van het examenaanbod

Kenmerken van het examenaanbod:
• Geïntegreerde vorm van examineren met Proeven van bekwaamheid (PVB).
• Kennis geïntegreerd: door kennis integraal op te nemen in de PVB is het niet noodzakelijk dat de kennis apart geëxamineerd wordt.
• Mogelijkheid tot flexibilisering(maatwerk) in examinering: de school heeft de mogelijkheid om in samenwerking met Concreet een maakwerk examenarrangement samen te stellen wanneer dit wenselijk is.
• Voor scholen die separaat kennis willen examineren, worden examenbundels gemaakt die zowel kennis als praktijkexamens bevatten. Deze examenbundels worden naar verwachting in 2020 gepubliceerd.

Heb je vragen over de Methodemix Middenkader?

Neem dan contact op met een van de relatiemanagers.