Examinering:

Steekproeven

In samenspraak met de Raad van Aangeslotenen voert Concreet Onderwijsproducten steekproeven uit bij praktijkexamens en bij Proeve van Bekwaamheid. Het gaat om examens die worden afgenomen en beoordeeld in de beroepspraktijk.

Onaangekondigd een praktijkexamen of Proeve bezoeken

Het afnemen van steekproeven geen onderdeel van het basispakket Examinering, maar diverse roc’s hebben deze dienst bij Concreet ingekocht naast het basispakket. Onze medewerker validering examinering voert deze steekproeven in opdracht van en in overleg met deze roc’s uit. Op basis van een verplichte examenmelding in het Examenplatform kan onze medewerker besluiten om onaangekondigd een praktijkexamen of Proeve te bezoeken en de afname en beoordeling namens de examencommissie te waarderen. De uitslag van deze steekproef is voor het roc zichtbaar in het Examenplatform. 

construction_worker_writing_notes

Extra ondersteuning vanuit Concreet

Wanneer de medewerkers van Concreet op de bouwplaats zijn, geven zij waar nodig ondersteuning aan de beoordelaars, de leermeesters. Ze geven op verzoek coaching-on-the-job of maken de leermeesters wegwijs in het Examenplatform Bouw en Infra. Mochten er daarnaast nog vragen zijn, dan kan er altijd contact opgenomen worden.

Heb je vragen over de Steekproeven van Concreet?

Neem dan contact op met onze relatiemanagers.