Skip to content

Makers van Morgen

Innovatieve examinering ontwikkeld in samenwerking met Nova College

ROC Nova College zocht vorig jaar naar een vorm van examineren voor haar opleiding Middenkader Bouw niveau 4. Belangrijk was het behouden van een eigen visie op examinering. Uit een duurzame samenwerking met Concreet en een groot aantal andere ROC’s is een flexibele examenbundel gekomen die onderdeel is van een totaalaanbod voor de middenkaderfunctionaris bouw (Crebo 25104). Dit schooljaar hebben de derdejaars studenten middenkader Bouw voor het eerst examens afgenomen middels de nieuwe methode.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen. De beelden zijn beschikbaar gesteld door het Nova College.

Borgen van kwaliteit van een lastig dossier

spacer-1024x768
spacer-1024x378

Het Nova College en Concreet zijn al jarenlang partners op het gebied van examinering, onder andere voor niveau 2 en 3. Annette Korink, opleidingsmanager Afdeling Bouwkunde bij het Nova College, vertelt hoe de uitbreiding van deze samenwerking voor niveau 4 opleidingen is ontstaan. Annette: “Voor de niveau 4 opleidingen is het van oudsher zo dat veel docententeams en onderwijsinstellingen zelf examens construeren. Met de herziening van de kwalificatiestructuur is landelijk geconcludeerd dat het borgen van de kwaliteit van het dossier van Middenkader bouwkunde en infra lastig is. Om de borging en de dekking van kwaliteit te garanderen, besloten we als Nova College in lijn met bevindingen van de Onderwijsinspectie om in te kopen bij een examenleverancier wat ook past bij de uitgangspunten van ons als onderwijsinstelling.”

Synergie in ontwikkeling examinering

Onderwijsinstellingen mogen zelf examens construeren mits zij voor validering conform de norm zorgen. Omwille van de extra tijd en inzet van een docententeam om ervoor te zorgen dat een examen geconstrueerd wordt dat voldoet aan alle producteisen, besloot het Nova College om daar een partij voor te vinden. Annette: “Wij als ROC hebben gezegd: we moeten inkopen waar dat kan. In onze zoektocht naar examinering voor Middenkader vonden we niet meteen wat we wilden. Samen met vijftien andere ROC’s hebben we daarom via de MBO Raad de vraag bij Concreet neergelegd om examens te construeren. Concreet gaf aan dat zij de ontwikkeling het liefst in samenwerking met de docenten en scholen oppakken. Zodoende zijn er ontwikkelgroepen opgezet waar docenten en ontwikkelaars van ons de ruimte kregen de visie op examinering te delen. Het doel hierbij was niet om een individuele oplossing te ontwikkelen. Het aanbod heeft van begin af aan ruimte gehad voor een brede vorm.”

Om de borging en de dekking van kwaliteit bij examinering te garanderen, besloten we in te kopen bij een examenleverancier wat ook past bij de uitgangspunten van ons als onderwijsinstelling.”

Herhaling voorkomen

Wat belangrijk is voor Nova College is dat de examinering zoveel mogelijk binnen de reële beroepscontext wordt afgelegd. In enkele gevallen worden examenopdrachten in een gesimuleerde context uitgevoerd zodat studenten eenvoudiger gelijkwaardig getoetst kunnen worden middels dezelfde opdracht. “Uiteindelijk willen we wel naar een mix van examinering waarbij we kunnen kiezen welke methode het best geschikt is,” vertelt Annette. “Een andere verbetering die we graag zien is dat er minder herhaling in zit. We examineren 24 onderdelen in 2 jaar, maar omdat de examens veel tijd kosten, is het niet gelukt onze derdejaars op schema te houden. Dat heeft vooral te maken met terugkerende elementen die er wat ons betreft best uit kunnen. Daar gaan we over in gesprek.”

Vertrouwen in ontwikkeling

“We zijn hartstikke blij met de samenwerking met Concreet. Het is een hele onderneming om met zoveel partijen gezamenlijk nieuwe examens te ontwikkelen. Natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen, dat is logisch. Daarom hebben we feedbackrondes waarvan we de eerste ronde net hebben gehad. Vanuit onze studenten en docenten horen we goede dingen, bijvoorbeeld over de gebruiksvriendelijkheid van de digitale trajectmap en de app, hoewel die twee zaken niet direct met de innovatieve examinering te maken heeft. Maar het laat wel zien waar Concreet toe is staat is en wat tot nu toe is opgeleverd met betrekking tot examinering geeft ons absoluut vertrouwen richting de verbeteringen van de komende tijd.”

Annette Korink - Nova College

Annette Korink

Nova College

Opleidingsmanager Afdeling Bouwkunde bij ROC Nova College. 

Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Vragen over ontwikkeling van examinering? Stuur ons een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.