Skip to content

Inventarisatie examineringsbehoeften middenkaderopleidingen

Op verzoek van de Raad van Aangeslotenen zijn we vanuit Concreet Onderwijsproducten in gesprek met docenten en managers van de middenkaderopleidingen over de examineringsbehoeften. Directe aanleiding is de invoer van het nieuwe kwalificatiedossier voor middenkaderopleidingen.

Op verzoek van de Raad van Aangeslotenen zijn we vanuit Concreet Onderwijsproducten in gesprek met docenten en managers van de middenkaderopleidingen over de examineringsbehoeften. Directe aanleiding is de invoer van het nieuwe kwalificatiedossier voor middenkaderopleidingen. Dit jaar zijn de eerste deelnemers ingestroomd in de middenkaderopleidingen, op basis van het nieuwe kwalificatiedossier. Over enkele jaren doen ze examen, waarbij ze aantonen dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Inventariseren of er een rol voor Concreet is

Omdat de indruk bestaat dat veel bol 4-opleidingen hun examinering nog niet hebben aangepast op het nieuwe kwalificatiedossier, heeft de Raad van Aangesloten ons gevraagd of we bij de scholen willen inventariseren of zij hierin een rol voor Concreet weggelegd zien.

Concreet in gesprek met roc’s

De afgelopen weken hebben we daarom gesprekken gevoerd met een twintigtal roc’s. Daarbij hebben we vooral geïnventariseerd hoe de examinering nu is vormgegeven en welke ideeën er bij de opleidingen leven over de examinering op basis van het nieuwe kwalificatiedossier. Naast de gesprekken die onze relatiemanagers hierover hebben gevoerd, zijn ook directeur-bestuurder Erik Meijering en ontwikkelspecialist Martin de Ruiter bij diverse scholen langs geweest.

Terugkoppeling aan en besluitvorming door Raad van Aangeslotenen

Op 9 november koppelen we onze bevindingen terug naar de Raad van Aangeslotenen. De Raad, waarin alle roc’s met bouw- en infraopleidingen zijn vertegenwoordigd, besluit dan of we een eerste concept gaan ontwikkelen. Dit ‘prototype’ kunnen we in januari gereed hebben, zodat opleidingen kunnen beoordelen of zij deze opzet samen met ons willen ontwikkelen tot een daadwerkelijk product.

Meer weten?

Meer weten over het inventarisatietraject en de uitkomsten daarvan? Meld u aan voor onze nieuwsbrief of informeer bij onze relatiemanagers.
Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Benieuwd hoe Concreet jou kan helpen met een project? Neem dan contact op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mogen we een paar minuten van je tijd?
We gaan deze website vernieuwen en verbeteren en horen graag van jou waar we rekening mee moeten houden.