Module Veiligheid in de Bouw

De beste vormen van modern leren gecombineerd in de Module Veiligheid in de Bouw

Veiligheid verdient voortdurend aandacht. In het bijzonder in een omgeving waarbij er grote risico’s zijn, zoals in de bouw en infra. Een veiligere werkomgeving begint altijd bij bewustwording van die risico’s en eigen gedrag. De Module Veiligheid in de Bouw prikkelt met opdrachten die de eigen ervaring van studenten aanspreken het veiligheidsbewustzijn van studenten. Daardoor begrijpen studenten welke risico’s er zijn en waarom veiligheid nooit vanzelfsprekend is. Het didactische uitgangspunt van herhaling is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld door pushberichten met microlearnings via de app. De resultaten van de opdrachten is voor de leermeester en de onderwijsinstellingen altijd het beginpunt voor verdere ontwikkeling van de student.

Meer informatie?

Download flyer

Play Video

Veiligheid in de bouw

Innovaties, nieuwe bouwmaterialen en nieuwe mensen brengen steeds nieuwe risico’s met zich mee. Het doel van de module is om studenten veiliger te laten werken. Om ze Makers van Morgen te laten zijn. Concreet ontwikkelt de module samen met partijen uit de bouw, inhoudsdeskundigen en veiligheidsdeskundigen. Die samenwerking en de uitgebreide manieren van leren met verscheidene digitale hulpmiddelen, zorgen dat de Makers van Morgen veilig werken.

Luister verder in de podcast

“De module laat studenten intuïtief beseffen dat veiligheid geen garantie is, maar werk en nadenken vereist”
–Erik Meijering, directeur-bestuurder van Concreet Onderwijsproducten

Volledig digitaal beschikbaar:
de vier componenten van de Module Veiligheid in de Bouw

Veiligheidstest

Veiligheidstest

Een persoonlijkheidstest zoomt in op eigenschappen en gedrag van de student in relatie tot veiligheid

Leeromgeving

Leeromgeving

Een digitale omgeving met opdrachten en achtergrondinformatie (beschikbaar op desktop en mobiel).

App Microlearning

App met microlearning

Via pushberichten aangeboden mini-opdrachten over de meest voorkomende ongevallen

Digitale Trajectmap

Digitale Trajectmap

Inzicht in voortgang en ontwikkeling op één plek met de Digitale Trajectmap

Effectiever leren door herhaling

De module is ontwikkeld voor de student, waarbij de belevingswereld en de persoonlijke ervaring van de student zijn meegenomen. De opdrachten in de module en de microlearnings in de app zijn zo ingericht dat kennis en veiligheidsbewustzijn als het ware ‘inslijt’. Bewust is er geen sprake van herhaling van regels en wetten, maar juist herhaling van praktijkvoorbeelden. Echte scenario’s die de studenten als Maker van Morgen op de bouwplaats tegenkomen.

Effectiever leren door herhaling

De focus op herhaling gecombineerd met het aanspreken van persoonlijke ervaring en belevingswereld, spelen in op het zintuiglijk leren, rekening houdend met emotie en het creatieve vermogen van de student. De opdrachten spreken de kennis aan die de student al in huis heeft. Voortbouwen op voorkennis; op die manier leert de student effectief. Daarnaast helpen de opdrachten en microlearnings studenten te leren door te doen.

De microlearnings in de app behandelen de 10 meest voorkomende ongelukken in de bouw en infra:

Meest voorkomende risico’s in de bouw:

 • Valgevaar / vallen van hoogte
 • (Om)vallende voorwerpen
 • Snij- en knelgevaar
 • Verstappen, struikelen of uitglijden
 • Blootstelling aan stof

Meest voorkomende risico’s in de infra:

 • Blootstelling aan stof
 • Werken in een sleuf of in de buurt van verkeer
 • Knel- en pletgevaar door aanraking met machines.
 • Verstappen, struikelen of uitglijden
 • Werken met kabels en leidingen

Meer lezen over microlearning en hoe het bijdraagt aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn? Lees het artikel »

De voordelen van de module

Boek icoon

Activerende opdrachten

Voortbordurend op de eigen ervaring en belevingswereld van de student

Mensen icoon

Aansluiting bij het moderne leren

Pushberichten in de app en gamification-elementen prikkelen de Makers van Morgen op een moderne manier.

Boek icoon

Onbewust bekwaam

De student ontwikkelt een groter veiligheidsbewustzijn waardoor veiligheidsrisico’s uitgesloten kunnen worden.

Faciliteren van het ontwikkelgesprek

De voortgang van de student van alle onderdelen is altijd overzichtelijk op één plek in de Digitale Trajectmap. Leermeesters en de onderwijsinstellingen hebben daardoor altijd de middelen het gesprek aan te gaan en de student te helpen te reflecteren en te leren.

In samenwerking met:

Volandis
Bouw mensen
Aboma
Bouwend Nederland
Het eigen vermogen

Lees meer over het gebruik van de module door docenten, leermeesters en studenten. Download de flyer.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.