Skip to content

Leermiddelen

Opdrachtenmap

De beste manier om kennis te onthouden, is door er actief mee aan de slag te gaan. In de opdrachtenmap zitten per leereenheid meerdere opdrachten die de deelnemer helpen bij het toepassen van de theorie in de praktijk.

Verschillende soorten opdrachten per leereenheid

Per leereenheid zitten in de opdrachtenmap verschillende soorten opdrachten, zoals groepsopdrachten, tekenopdrachten, praktijkopdrachten en theorie-opdrachten. Het soort opdracht en aantal kan per opleiding anders zijn. De docent bepaalt, samen met de deelnemer, welke opdrachten de deelnemer gaat uitvoeren. Die uitvoering kan individueel, groepsgewijs of klassikaal gebeuren. Door de verscheidenheid in opdrachten kan de docent heel gevarieerde lesdagen samenstellen.

finger_pointing_at_drawing

Bestek bij opdrachtenmap

Om de opdrachten zo praktijkgericht mogelijk te maken, is er voor een aantal opleidingen een bestek met tekeningen beschikbaar. In de opdrachtenmap wordt regelmatig verwezen naar de tekeningen. Bij de timmeropleiding moeten de studenten bijvoorbeeld een tekenopdracht maken van een doorsnede van de dakkapel.

Antwoorden opdrachtenmap voor de docent

Docenten kunnen van de meeste lesmethodes de antwoorden van de opdrachtenmap raadplegen. Deze antwoorden zijn te vinden in de docentenomgeving van Bouwinfranet.

Benieuwd voor wie Concreet deze
producten ontwikkelt ?

Bekijk hier voor wie we het doen