Leermiddelen

Opdrachtenmap

De beste manier om kennis te onthouden, is door er actief mee aan de slag te gaan. In de opdrachtenmap zitten per leereenheid meerdere opdrachten die de deelnemer helpen bij het toepassen van de theorie in de praktijk.

Verschillende soorten opdrachten per leereenheid

Per leereenheid zitten in de opdrachtenmap groepsopdrachten, praktijkopdrachten, theorie-opdrachten en vaak ook tekenopdrachten. De docent bepaalt, samen met de deelnemer, welke opdrachten de deelnemer gaat uitvoeren. Die uitvoering kan individueel, groepsgewijs of klassikaal gebeuren. Door de verscheidenheid in opdrachten kan de docent heel gevarieerde lesdagen samenstellen.

finger_pointing_at_drawing

Bestek bij opdrachtenmap

Om de opdrachten zo praktijkgericht mogelijk te maken, is er voor een aantal opleidingen een bestek met tekening beschikbaar. Bij de timmeropleidingen maakt dit bestek deel uit van de lesmethode. Bij andere opleidingen is er minimaal een bestek per klas beschikbaar. Vanuit de opdrachtenmap wordt verwezen naar dit bestek.

Antwoorden opdrachten door docent te bestellen

Docenten kunnen de antwoorden van de complete lesmethodes via de webshop van Concreet Onderwijsproducten bestellen.

Benieuwd voor wie Concreet deze
producten ontwikkelt ?

Bekijk hier voor wie we het doen