Methodemix theorie- en praktijkexamens

Voor 36 mbo-opleidingen biedt Concreet Onderwijsproducten een methodemix van theorie- en praktijkexamens aan. Gezamenlijk vormen de theorie- en praktijkexamens het eindcijfer voor het beroepsgerichte deel van de opleiding.

Aan de basis van de examinering liggen vastgestelde examenmatrijzen. Dit garandeert dat er een relatie is tussen de examens en het kwalificatiedossier waarop de opleiding is gebaseerd. Regelmatig actualiseert Concreet Onderwijsproducten de examens, zodat deze blijven aansluiten op het kwalificatiedossier.

Examenplatform bouw infra geeft roc’s de regie

Het gehele examenproces leggen roc’s vast via het Examenplatform bouw infra. Dit platform wordt beheerd door Concreet Onderwijsproducten. Ongeacht hoe het roc het proces inricht, in alle gevallen zorgt het Examenplatform bouw infra dat alle stappen van de praktijk- en theorie-examens geborgd zijn. In het platform leggen alle betrokkenen elke wijziging, aanvraag, beoordeling en steekproefcontrole vast.

Digitale examenbank met duizend theorie-examens

Docenten van opleidingen die gebruik maken van het Examenplatform bouw infra hebben toegang tot de digitale examenbank, met daarin in totaal ruim duizend theorie-examens. Elk roc heeft zelf de regie op de afname en beoordeling van de theorie-examens.

Opbouw theorie-examens bouw en infra

De theorie-examens bevatten grotendeels meerkeuzevragen. Enkele theorie-examens bevatten open vragen en in examens ten behoeve van oudere cohorten worden ook stellingvragen gebruikt. Voor elke opleiding zitten voldoende vragen in het Examenplatform bouw infra om meerdere versies van een theorie-examen samen te stellen. Het Examenplatform kiest willekeurig welke set aan vragen er in het examen voor de deelnemer komt. Dit garandeert dat de deelnemer bij een herkansing een andere versie van het examen krijgt. Voor theorie-examens binnen cohorten van voor 2016/2017 zijn in ieder geval twee examenversies beschikbaar.

Geautomatiseerd proces voor praktijkexamens

Praktijkexamens kunnen plaatsvinden in de praktijk of in een gesimuleerde omgeving. De docent bepaalt of de deelnemer een praktijkexamen mag doen en wie deze beoordeelt. Via het Examenplatform bouw infra kunnen deelnemers zelf aangeven wanneer ze klaar zijn voor een praktijkexamen, wanneer deze afgenomen kan worden en welke leermeester het praktijkexamen gaat beoordelen. Maar het roc kan ook bepalen dat de docent praktijkexamens aanvraagt in het systeem en de beoordelaar aanwijst.

Validering praktijkexaminering via steekproeven

De medewerkers validering examinering van Concreet Onderwijsproducten zien elk praktijkexamen dat wordt aangevraagd via het Examenplatform bouw infra. Op basis van de aanmeldingen doen zij steekproefsgewijs controles, om op die wijze de kwaliteit van de praktijkexaminering te borgen.

7 tips voor leermeesters

Lees de 7 tips voor het beoordelen van praktijkexamens mbo bouw en infra

Naar de tips

Praktijkexamens mbo bouw en infra beoordelen via Examenplatform bouw infra.

Inloggen Examenplatform

Log in op uw omgeving op Examenplatform bouw infra:


Concreet medewerkers validering examinering

De medewerkers validering Examinering van Concreet voeren steekproefcontroles uit bij praktijkexamens.

ROC heeft regie op examinering studenten mbo bouw- en infraopleidingen.

Docenten hebben toegang tot de digitale examenbank, met daarin in totaal ruim 280 theorie-examens.

stenen 3x2

De docent bepaalt of de deelnemer een praktijkexamen mag doen en wie dit examen beoordeeld.