Skip to content

Nieuw - keuzedeel Bronbemalen

Voor de beginnend ‘bronbemaler’ hebben we een nieuw keuzedeel ontwikkeld. Studenten hebben na het volgen van het keuzedeel ‘bronbemalen’ algemene kennis en vaardigheden over bronbemalen en kunnen dit inzetten in hun dagelijkse werk om bronbemaling op projecten te organiseren.                                               

'Bronbemalen' verbredend en verdiepend keuzedeel voor studenten MBO

Het keuze deel gaat in op het bemalen van bouwprojecten, de wet- en regelgeving en de risico’s die voorkomen bij het bemalingsproces. Ook komen de voorbereiding, de uitvoering en aansturing van de bemaling aan bod. 


Compleet pakket onderwijsproducten

Het keuzedeel ‘Bronbemalen’ bestaat uit 3 leermiddelen. Het vakboek Bronbemalen met vakkennis en een set verwerkingsvragen. En een tweetal casussen. De ‘Casus Duiker’ en de ‘Casus Bouwkuip’. Het lesmateriaal is zelfsturend ontworpen en is zelfstandig zowel door docent als student te gebruiken. Het wordt als complete set onderwijsproducten voor het keuzedeel ‘Bronbemalen’ aangeboden. 

Examen

Het keuzedeel ‘Bronbemalen’ wordt afgesloten met een theorie-examen, in de vorm van een casus-examen met 15 open vragen (via Examenplatformbouwinfra).

Voor wie?

‘Bronbemalen’ is een verbredend en verdiepend keuzedeel voor studenten in het MBO.

Inhoud lespakket


Vakkennis

Kennis en vaardigheden worden opgebouwd aan de hand van de volgende onderwerpen in het boek Vakkennis Bronbemalen:

 • Belang van Bronbemalen in Nederland
 • Bemalingen
 • Aandachtsgebied bij het inrichten van het bewerkingsterrein
 • Bemalingen uitvoeren
 • Grondeigenschappen en grondsamenstelling
 • Voorbereidingen
 • Begrippen met betrekking tot pompen
 • Storingen signaleren
 • Bronbemalingen onderhouden
 • Boorgaten aanvullen en bemaling verwijderen
 • Bemalingssysteem verwijderen
 • Werkzaamheden verdelen en instructies geven
 • Communicatie met collega’s en derden
 • Voortgang bewaken
 • Kwaliteitsborging, wetten en voorschriften
 • Rapporteren aan de uitvoerder

Praktijk kennis

Praktijk kennis doet de student op aan de hand van twee casussen. De casus ‘Duiker’ en de casus ‘Bouwkuip’. In de casussen is documentatie opgenomen om de student te ondersteunen bij het zoeken en vinden van informatie om de bronbemaling op een project te organiseren.


Inkijkexemplaar

Bekijk hier de inhoudsopgave van het boek vakkennis met een selectie van de theorie. 

Het lesmateriaal is tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en het scholenveld. 

Beschikbaarheid en bestellen

De leermiddelen ‘Vakkennis Bronbemalen’, ‘Casus Duiker’ en ‘Casus Bouwkuip’ zijn in boekvorm uitgegeven en worden als een pakket onderwijsproducten onder ‘Bronbemalen’ aangeboden. Het pakket is beschikbaar in de webshop en te bestellen onder nr. 28130. De prijs van het pakket is € 32,-.

Op ‘Bronbemalen’ is de 100% kortingsregeling van toepassing. 

Gekoppelde kwalificaties

Het keuzedeel ‘Bronbemalen’ is verbredend en verdiepend bedoeld voor de gekoppelde kwalificaties: 

25091 Allround vakman gww
25708 Boomverzorger Boomverzorging
25104 Middenkaderfunctionaris Bouw
25105 Middenkaderfunctionaris Infra
25459 Milieu-onderzoeker
25581 Onderzoeker leefomgeving

25454 en 25617 Opzichter/uitvoerder groene ruimte
25119 Uitvoerder bouw/infra
25457 en 25620 Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie 

Concreet Onderwijsproducten

Bouw & Infra Park

Ceintuurbaan 2 – 80A  |  3847 LG Harderwijk

0341 499 400

info@concreetonderwijsproducten.nl

*Geef bij de portier aan dat je voor ons komt

Heb jij vragen voor Concreet? Neem dan contact met ons op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.