Skip to content

Makers van Morgen

Onafhankelijke valideringscommissie bewaakt kwaliteit

De kwaliteit van het proces van het construeren van examens en de kwaliteit van examinering zijn twee onderwerpen waar Concreet veel aandacht aan besteedt. Dat moet ook wel, daar Concreet voor 36 MBO-instellingen examinering ontwikkelt. Een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking daarvan is weggelegd voor de onafhankelijke valideringscommissie; zij bewaakt het hele proces van construering en toetst of de genomen stappen in ontwikkeling uitgevoerd zijn zoals ze vastgesteld zijn. Voorzitter Ed van den Berg licht graag toe hoe de commissie werkt en wat de commissie bijdraagt.

Bij ieder examen dat Concreet ontwikkelt is het doel om betrouwbare examens te ontwikkelen die recht doen aan het kwalificatiedossier. De rol van de valideringscommissie is aan het einde van dat proces tweeledig. Ten eerste bekijkt zij of de totstandkoming van de exameninstrumenten de juiste stappen heeft doorgemaakt. Ten tweede bekijkt de commissie of de revisies in verschillende fases van het proces zijn doorgevoerd of niet en wat de achterliggende argumentatie daarbij is. De commissie schroomt daarom ook niet om inhoudelijke vragen te stellen. Ed van den Berg: “Daar ligt onze verantwoordelijkheid in eerste instantie niet, maar om te begrijpen welke keuzes zijn gemaakt in de ontwikkeling stellen wij ook inhoudelijke vragen. Voorts kijken we ook naar de doorlooptijd en de workflow: is het proces zoals het nu bestaat de beste manier? Het kan bijvoorbeeld zijn dat er drie of vier reviewrondes zijn geweest; dat betekent dat oplevering ook uitloopt. Dat kan wellicht in een volgend traject anders ingericht worden. Uit de conclusies die wij trekken, rollen vanzelfsprekend ook aanbevelingen die bijdragen aan een succesvolle en kwalitatieve ontwikkeling in de toekomst.”

Nauwe samenwerking ondanks onafhankelijke rol

De valideringscommissie en Concreet werken nauw samen. “Maar de commissie is wel onafhankelijk”, aldus van den Berg. “De samenwerking is met name verankerd in de relaties met het werkveld –de bedrijven in de sector Bouw en Infra–, de opleidingsbedrijven en de onderwijsinstellingen. Dat is de samenwerking die door Concreet gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. Daar rolt ook de ontwikkelagenda uit voort en die is bepalend voor de activiteiten van Concreet. Dat kan herziening of uitbreiding zijn. Wij komen achteraan de uiteindelijke ontwikkeling in beeld en bekijken aan de hand van de vastgestelde documenten-sets of de gedane activiteiten op de juiste manier volbracht zijn. Dat zorgt ervoor dat we in een hele onafhankelijke rol kunnen zitten en ons niet hoeven te bemoeien met de inhoud of de toetstechnische eisen.”

Afspiegeling van partners

“De grote kracht van Concreet is dat ze in staat zijn de samenwerking tussen al die verschillende partijen te faciliteren”, vertelt van den Berg verder. De verbinding tussen al die partijen stelt Concreet in staat altijd zo actueel mogelijk te zijn. De commissie zelf is, net als de Raad van Aangeslotenen, om die reden ook een afspiegeling van de partners die betrokken zijn. Met een vertegenwoordiging van twee leden uit het onderwijs, een lid namens het georganiseerd bedrijfsleven en een voormalig bestuurder uit de MBO-sector van het Nova college van den Berg als voorzitter, waarborgt de commissie een weloverwogen aanbod van exameninstrumenten. Interne evaluaties dragen bij aan de kwaliteit van dienstverlening die de commissie uitvoert.

Valideringscommissie Ed van den Berg

Ed van den Berg

Onafhankelijk voorzitter valideringscommissie
Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Vragen over ontwikkeling van examinering? Stuur ons een bericht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.