Medewerkers validering examinering

Rob Rebel (Zuid-Nederland) en Peter Hamminga (Noord-Nederland) bezoeken steekproefsgewijs praktijkexamens. Zij bekijken of de examens op de juiste manier worden afgenomen. Dit is onderdeel van de borging van de examinering.

Onze medewerkers selecteren zelf welke praktijkexamens ze bezoeken. Ze kijken daarbij onder meer naar een goede spreiding per roc en de kwaliteit van de examinering in het verleden. Daarnaast nemen ze ook wensen van docenten en examenbureaus mee in hun selectie. U kunt deze doorgeven per e-mail, telefoon en via het Examenplatform bouw infra.

Rob Rebel
rob.rebel@concreetonderwijsproducten.nl
06 3043 9132

Peter Hamminga
peter.hamminga@concreetonderwijsproducten.nl
06 3062 0092

Concreet medewerkers validering examinering