Medewerkers validering examinering

Peter Hamminga bezoekt steekproefsgewijs praktijkexamens. Hij bekijkt of de examens op de juiste manier worden afgenomen. Dit is onderdeel van de borging van de examinering.

Peter selecteert zelf welke praktijkexamens hij bezoekt. Hij kijkt daarbij onder meer naar een goede spreiding per roc en de kwaliteit van de examinering in het verleden. Daarnaast worden ook de wensen van docenten en examenbureaus meegenomen in deze selectie.

Peter Hamminga
peter.hamminga@concreetonderwijsproducten.nl
06 3062 0092

Peter Hamminga