Nieuws

Ontwikkelagenda 2019-2020

De ontwikkelagenda voor het komende schooljaar is beschikbaar. De Raad van Aangeslotenen van Concreet heeft in haar vergadering op 14 mei de ontwikkelagenda goedgekeurd. Voorts heeft ook de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan de vaststelling van deze agenda. De ontwikkelagenda wordt jaarlijks samengesteld op basis van consultatie bij vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zodat de te ontwikkelen producten en diensten aansluiten bij de behoeften van de branche. Bij de roc’s zijn eveneens de wensen geïnventariseerd. Al deze input heeft geleid tot de ontwikkelagenda, waarin voor het komende schooljaar de volgende werkzaamheden zijn geagendeerd. Er is nog wat zogenaamde ‘vrije ruimte’ beschikbaar om tegemoet te komen aan kleine vragen gedurende het jaar. 

Infra

 • Verwerken gebruikerservaringen digitale naslagwerken Machinist Grondverzet en Straatmaker
 • Actualiseren (en toevoegen aan digitaal naslagwerk) lesstof Asfalt, Balkman en Waterbouwer
 • Vernieuwen onderwijsproducten Uitvoerder Infra
 • Basismodule infra voor (zij)instroom en leerloopbaanpaden
 • Keuzedelen: Werkvoorbereider infra en Machinist slopen

Gespecialiseerde Aannemerij

 • Ontwikkelen onderwijsproducten Betonstaalverwerken (Project)
 • Onderhouden en actualiseren leermiddelen Steigerbouwer niveau 2 en 3
 • Ontwikkelen voortgangstoetsen Tegelzetter
 • Keuzedeel tegelzetten: ondergronden voorbereiden
 • Mogelijke aanpassing onderwijsproducten als gevolg van wijziging dossier metselen, tegelzetten en voegen

B&U

 • Basismodule bouw voor (zij)instroom en leerloopbaanpaden
 • Module Veiligheid op de Bouwplaats; docentenmateriaal en onderhoud/uitbreiden
 • Ontwikkelen nieuwe onderwijsproducten timmeren 2 en uitvoerder bouw op basis van onderzoeken
 • Ontwikkelen leerloopbaanpaden voor zij instroom
 • Keuzedelen voor uitvoerdersopleiding niveau 4
 • Onderzoek naar ontwikkelen/samenstellen onderwijsproducten voor nieuwe opleiding technisch leidinggevende

Examinering

 • Onderhouden en valideren examens (incl. andere opzet examen werkorganisatie) regulier onderhoud
 • Ontwikkelen voortgangstoetsen (machinist grondverzet, straatmaker)
 • Aanpassen voortgangstoetsen (aan indeling lesstof) timmeren, metselen en vakman gww (2 en 3)
 • Onderzoek examineren kennis in kwalificatiedossier; toetsen of examineren?
 • Formulieren trajectmap keuzedelen geschikt maken voor de Digitale trajectmap

Middenkader

 • Evalueren huidige examenbundels en eventueel onderhoud
 • Verkennen behoefte om bundels onderling te kunnen mixen

Heeft u vragen over de ontwikkelagenda?
Onze relatiemanagers geven u graag meer informatie.

Regio zuid-oost
Henk Cornelisse

Henk Cornelisse

Relatiemanager

Regio west & zuid-west
Sandra Meijer

Sandra Meijer

Relatiemanager

Regio noord & oost
Victoria-Fens

Victoria Fens

Relatiemanager