Ontwikkelagenda Concreet

Voor 36 mbo-opleidingen actualiseert en vernieuwt Concreet Onderwijsproducten de leermiddelen en examenproducten. In samenspraak met de roc’s – via de Raad van Aangeslotenen – bepalen we jaarlijks welke activiteiten we voor elke opleiding gaan verrichten.

Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de actuele stand van zaken in de ontwikkeltrajecten.

In april 2017 is de Ontwikkelagenda voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. De meest opvallende ontwikkelingen zijn:

Masterplan timmeren

In het kader van het voortdurende onderhoud en actualisatie van de onderwijsproducten, neemt Concreet alle producten voor Timmerman (niveau 2 en 3) onder de loep.

Masterplan Entree

De lesstof en examinering voor entree-opleidingen wordt aangepast. Startende deelnemers kunnen al voorsorteren op de opleidingen timmeren, metselen, straatmaken en vakman gww.

Masterplan Infra

Binnen het masterplan infra is het digitaliseren van de lesmethode Straatmaker het meest opvallend. Daarnaast gaat Concreet de lesstof die aansluit bij het algemene deel van de gww-kwalificatiedossier vernieuwen en onderhoud uitvoeren op het overige digitale materiaal.

Keuzedelen infra

In navolging van de keuzedelen gericht op bouwberoepen, ontwikkelt Concreet keuzedelen gericht op de infra. Het gaat om de keuzedelen Rioleringstechniek, Bestratingswerkzaamheden uitvoeren en Grondwerk uitvoeren. Concreet werkt hierbij nauw samen met de infrascholen.

Proeven van Bekwaamheid niveau 3

Naast het afronden van de Proeve van Bekwaamheid Metselen en Vakman gww, gaat Concreet deze examineringssystematiek ook ontwikkelen voor de niveau 3-opleidingen timmeren, metselen en vakman gww.

Modulering van opleidingen

Door het opdelen van opleidingen in kleinere modules, kunnen roc’s de lesstof ook benutten voor het opleiden van specifieke doelgroepen. Ook de examinering wordt daarvoor geschikt gemaakt.

Voortzetting van activiteiten afgelopen jaar

Daarnaast gaat Concreet Onderwijsproducten verder met activiteiten die in het schooljaar 2016-2017 zijn opgestart, zoals het omzetten van de lesstof in Bouwinfranet naar HTML5. Ook ronden we komend schooljaar de nieuwe lesmethode Machinist af en gaan we verder met de nieuwe leermiddelen voor Betontimmeren.

Doorlopend onderhoud van de opleidingen

Vanzelfsprekend blijft Concreet ook komend jaar doorlopend lesstof en examens onderhouden.

Ontwikkelen in opdracht

Behoefte aan leermiddelen of examens die buiten de mbo ontwikkelagenda vallen?

Ontdek wat we kunnen