Onze onderwijsproducten voor mbo bouw en infra

Met onze onderwijsproducten en -diensten ondersteunen we onderwijsinstellingen die jongeren en volwassenen opleiden voor een beroep in de bouwnijverheid. Op dit moment beheren, onderhouden en ontwikkelen we leermiddelen en examenproducten voor 36 verschillende mbo-opleidingen die opleiden voor beroepen in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Ons complete aanbod van leermiddelen kunt u bekijken en bestellen via onze webshop.

Praktijkgerichte lesmethode voor goed onderwijs

Op basis van onze didactische kennis en onze kennis van de bouw en infra hebben we een lesmethode ontwikkeld waarmee docenten deelnemers uitstekend kunnen opleiden. In elke lesmethode wordt theorie uitgelegd in onze digitale omgeving Bouwinfranet of een vakboek en kunnen deelnemers klassikaal, groepsgewijs of zelfstandig aan de slag met opdrachten uit de opdrachtenmap. Met behulp van de lesmethode kunnen docenten afwisselende lesdagen samenstellen en maatwerk bieden aan iedere deelnemer. Om docenten daarbij op weg te helpen, geven onze relatiemanagers ondersteuning.

Gevalideerde examens en examendiensten

De examenproducten van Concreet Onderwijsproducten zijn voorzien van het Keurmerk Examenleverancier van Excenter. Dat betekent dat u ervan verzekerd bent dat onze theorie- en praktijkexamens voldoen aan het actuele toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs en dat de verantwoording op orde is. Opleiders die gebruik maken van ons Examenplatform bouw infra zijn bovendien verzekerd van een goede borging van het examenproces.

Bestel leermiddelen

Ga naar de webshop voor al onze producten en bestel direct
Naar de webshop

Concreet Lesmethode

Over de Concreet lesmethode

Met de Concreet lesmethodes leert de deelnemer alle onderdelen van het vak. We bieden de vakkennis in kleine, praktijkgerichte eenheden aan. Hierdoor kan lesstof flexibel en als maatwerk aangeboden worden.

Zekerheid met examinering

Voor 36 mbo-opleidingen maken we examens en borgen we het proces zorgvuldig door de inzet van het Examenplatform bouw infra. Al onze examenproducten voldoen aan het actuele toezichtskader van de Onderwijsinspectie.

Concreet keuzedelen

Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt samen met roc’s, keuzedelen. Deze zijn gekoppeld aan kwalificatiedossiers binnen de bouw en infra. Elk keuzedeel bevat lesstof en examens. Het aantal keuzedelen van Concreet groeit.