Vakboek geeft theoriekennis over beroep

Alle kennis die de deelnemer nodig heeft, vindt hij in het vakboek voor zijn opleiding.

De theorie is opgedeeld in leereenheden aan de hand van de praktijk. Hierdoor is het voor de deelnemer herkenbaar en overzichtelijk.

Leerboek en naslagwerk

Door de opbouw kan de deelnemer het vakboek ook goed gebruiken als naslagwerk: wanneer hij in de praktijk met iets bezig is, kan hij de bijbehorende theorie gemakkelijk opzoeken.

Vakboek met foto’s en tekeningen

De theorie in het vakboek wordt toegelicht aan de hand van foto’s en tekeningen. Daarnaast helpt de opdrachtenmap bij het vertalen van de theorie naar de praktijk. Een aantal opleidingen maakt geen gebruik van een vakboek, maar van Bouwinfranet.

Theoretische verdieping van de praktijk

Het vakboek bevat alle theoretische kennis die de deelnemer in zijn vak nodig heeft en moet kennen voor de theorie-examens. Het vakboek geeft daarmee ook verdieping op wat de deelnemer in de praktijk leert over zijn vak. In de praktijk leert de leerling welke handelingen hij moet verrichten: door de theorie begrijpt hij waarom die handelingen nodig zijn.

concreetvakboek

 

Het vakboek bevat alle theorie die een deelnemer nodig heeft voor zijn of haar vak.

De theorie in het vakboek wordt toegelicht aan de hand van foto’s en tekeningen.

Door het vakboek gaat de deelnemer begrijpen waarom bepaalde handelingen in de praktijk nodig zijn. De vragen helpen erbij.