Zekerheid over examinering met Concreet Onderwijsproducten

Voor 36 mbo-opleidingen maakt Concreet Onderwijsproducten examenproducten, zoals theorie- en praktijkexamens. Ook borgen we het proces van examinering door de inzet van het Examenplatform bouw infra.

Borging van de examinering

Ons aanbod op het gebied van examinering voldoet aan het toezichtskader van de onderwijsinspectie, met name op de onderdelen Exameninstrumentarium en Afname en beoordeling. De examens hebben een directe relatie met de werkprocessen en de kerntaken uit het dossier. Via het Examenplatform bouw infra stellen we de verantwoordingsdocumenten aan de roc’s beschikbaar die deze relatie beschrijven.

Keurmerk Excenter

Alle examenproducten van Concreet Onderwijsproducten zijn voorzien van het Keurmerk Examenleverancier van Excenter. Excenter hanteert dezelfde eisen als die de Onderwijsinspectie hanteert in haar toezicht. Het voordeel is dat Excenter onze producten vooraf toetst. Dit biedt extra borging aan onze gebruikers dat de kwalificatiedossiers goed zijn verwerkt in de examens.

Examenplatform bouw infra

Borg het proces van examinering in Examenplatform bouw infra

Het Examenplatform bouw infra omvat alle theorie- en praktijkexamens en borgt het proces van examinering. De roc’s voeren via dit digitale systeem de regie op de examinering van studenten.

Theorie-examens

ROC heeft regie op examinering studenten mbo bouw- en infraopleidingen.

Docenten van de opleidingen hebben toegang tot de digitale examenbank, met daarin in totaal ruim 280 theorie-examens. Elk roc heeft zelf de regie op de afname en beoordeling van de theorie-examens.

Praktijkexamens

Praktijkexamens mbo bouw en infra beoordelen via Examenplatform bouw infra.

Praktijkexamens kunnen plaatsvinden in de praktijk of in een gesimuleerde omgeving. De docent bepaalt of de deelnemer een praktijkexamen mag doen en wie deze beoordeelt.