Raad van Toezicht

Concreet Onderwijsproducten is een stichting, zonder winstoogmerk. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van onze directie en staat de directie met raad en advies ter zijde. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers namens het onderwijs, werkgevers en werknemers.

Door deze samenstelling hebben we als Concreet Onderwijsproducten nauwe banden met het onderwijs én de bedrijfstak. De behoeftes van de bouw- en infrasector én het onderwijs blijven daardoor altijd ons uitgangspunt bij het ontwikkelen en beheren van leermiddelen en examenproducten.

Samenstelling Raad van Toezicht

Vertegenwoordigers namens het onderwijs (roc’s)

  • John van de Langenberg, voorzitter
  • Esther ter Avest, SOMA College
  • Marleen Michielsen, Markiezaat College
  • Henk Huberts, Alfa College

Vertegenwoordigers namens werkgevers

  • Giedie Heijmans, Heijmans Infra Support
  • Egbert-Jan Rots, Rots Bouw

Vertegenwoordigers namens werknemers (CNV Vakmensen/FNV)

  • Karel-Jan Batenburg, CNV Vakmensen, vice-voorzitter
  • Janna Mud, FNV

Vertegenwoordigers vanuit Concreet Onderwijsproducten

  • Erik Meijering, directeur-bestuurder
  • Lonneke Janzen, secretaris

Financiering Concreet Onderwijsproducten

Concreet Onderwijsproducten is een stichting, zonder winstoogmerk. De aangesloten roc’s en het O&O-fonds bouw en infra financieren gezamenlijk het grootste deel van onze werkzaamheden die zijn opgenomen in de Ontwikkelagenda.

Zij verzekeren zich er hierdoor van dat voor alle bouw en infra-opleidingen op mbo-niveau onderwijsproducten beschikbaar zijn, ongeacht het aantal leerlingen.

Voor projecten die buiten de Ontwikkelagenda vallen, vergaren we aanvullende financiering, vanuit de opdrachtgevers en/of subisidies.

O&O-fonds bouw en infra