Privacy en Cookieverklaring

25 mei 2018

Stichting Concreet Onderwijsproducten (hierna: Concreet Onderwijsproducten) hecht veel waarde aan uw privacy. Onze omgang met privacy stemt overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Concreet Onderwijsproducten uw persoonsgegevens gebruikt.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven, IP-adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Webshop

Via onze webshop kan lesmateriaal aangeschaft worden. Hiervoor verwerken we NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de naam van de onderwijsinstelling. Om een bestelling te kunnen doen moet u eerst een account aanmaken. De grondslag voor de verwerking is de overeenkomst die aangegaan wordt voor de levering van de bestelde producten. De gegevens worden verwijderd na twee jaar inactiviteit. Uw persoonsgegevens worden na het plaatsen van de bestelling doorgegeven aan een bezorgdienst die zorgdraagt voor de verzending van het bestelde product. Daarnaast ontvangen wij gegevens over de financiële transactie.


Contactformulier
Met het contactformulier kun u ons vragen stellen of aanvragen doen over de producten van en dienstverlening door Concreet Onderwijsproducten. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om uw vraag of opmerking te kunnen verwerken. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, dit is afhankelijk van de inhoud van het bericht. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Concreet Onderwijsproducten.

Nieuwsbrief

Concreet Onderwijsproducten ontwikkelt en vernieuwt examenproducten en leermiddelen voor beroepsopleidingen op mbo- en vmbo-niveau. Indien u op de hoogte wil blijven van veranderingen in onderwijsproducten voor de bouw- en infraopleidingen dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief die enkele keren per jaar verschijnt. Hiervoor verwerken wij uw naam, e-mailadres en gegevens omtrent de organisatie waar u werkzaam voor bent. Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen dan kunt u dat eenvoudig doorgeven via de afmeldlink die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

Doorgifte

Concreet Onderwijsproducten verwerkt enkel persoonsgegevens binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

Cookies
Via onze websites wordt een cookie geplaatst van Google: Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om te zien hoe de websites presteert en hoeveel bezoekers gebruik maken van de website. Met deze statistieken probeert Concreet Onderwijsproducten de website te verbeteren voor gebruik.

De hoofdregel voor het plaatsen van cookies is dat de websitebezoeker toestemming moet geven voor het plaatsen van cookies. Indien cookies geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van bezoekers dan is toestemming van de bezoeker niet noodzakelijk. Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven om Google Analytics privacy-vriendelijk in te stellen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om toestemming te vragen voor het plaatsen van Google Analytics. De grondslag voor het plaatsen van Google Analytics is het gerechtvaardigd belang van Concreet Onderwijsproducten om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website.

Enkele maatregelen die geïmplementeerd zijn:

  1. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  2. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd en dus niet verwerkt;
  3. De gegevens worden niet gedeeld met Google ten behoeve van de eigen dienstverlening van Google.

Daarnaast maakt Concreet Onderwijsproducten geen gebruik van andere Google-diensten in relatie met Google Analytics. Google heeft daarnaast een tool ontwikkeld waarmee de bezoeker kan voorkomen dat Google Analytics data verzamelt, de tool is hier te vinden. Meer informatie over Google Analytics.

Inzage en wijzigen van u gegevens
Zodra u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

  1. Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  2. Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  3. Het laten corrigeren en rectificeren van fouten en onjuistheden.
  4. Het laten verwijderen van persoonsgegevens.
  5. Het intrekken van gegeven toestemming.
  6. Bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens.

Klacht indienen
Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier helpen of op een verkeerde manier omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen omtrent privacy kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stichting Concreet Onderwijsproducten

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

0341 499 400

info@concreetonderwijsproducten.nl