Skip to content

Samenwerking Consortium Beroepsonderwijs & Concreet

Sinds kort werken Consortium Beroepsonderwijs en Concreet Onderwijsproducten samen in de ontwikkeling van examens voor de Middenkaderfunctionaris bouw en infra. Beide partijen zijn blij met deze samenwerking en verheugen zich op het ‘samen optrekken’ voor ontwikkeling van de referentieopdrachten.  Wij verwachten dat ook scholen en het bedrijfsleven blij zullen zijn met deze samenwerking, aangezien hier vanuit verschillende richtingen al lange tijd om wordt gevraagd. Bundeling van krachten zal de kwaliteit van de examinering versterken en synchronisatie in dit domein zeker vergroten!

Sinds kort werken Consortium Beroepsonderwijs en Concreet Onderwijsproducten samen in de ontwikkeling van examens voor de Middenkaderfunctionaris bouw en infra. Beide partijen zijn blij met deze samenwerking en verheugen zich op het ‘samen optrekken’ voor ontwikkeling van de referentieopdrachten.  Wij verwachten dat ook scholen en het bedrijfsleven blij zullen zijn met deze samenwerking, aangezien hier vanuit verschillende richtingen al lange tijd om wordt gevraagd. Bundeling van krachten zal de kwaliteit van de examinering versterken en synchronisatie in dit domein zeker vergroten!

 

 consortium_beroepsonderwijs

 

Examens

Zowel Consortium Beroepsonderwijs als Concreet Onderwijsproducten werken op dit moment aan de ontwikkeling van een dekkend en valide examenaanbod voor de Middenkaderfunctionaris bouw en infra (crebo’s 25104/25105). Referentieprojecten zijn onderdeel van dit aanbod.

Consortium Beroepsonderwijs

Een aantal scholen ontwikkelt samen met Consortium Beroepsonderwijs – in een vaste groep toets-technische en vakinhoudelijke deskundigen – de examens voor zowel Middenkaderfunctionaris bouw als Middenkaderfunctionaris infra. Deze examens gaan uit van een volledig geïntegreerde examinering van kennis, vaardigheden en beroepshouding in de reële dan wel gesimuleerde beroepspraktijk. Klankbordgroepen, waarin zowel docenten als mensen uit het bedrijfsleven participeren, zijn nauw betrokken bij dit constructieproces.

Concreet Onderwijsproducten

Samen met een aantal ROC’s ontwikkelt Concreet Onderwijsproducten een dekkend en valide examenaanbod voor de Middenkaderfunctionaris bouw en infra. Het digitale brede examenaanbod biedt naast complete examenbundels ook een mogelijkheid tot het samenstellen van maatwerk-examenarrangementen. Een van de uitgangspunten onder de samenwerking is het behoud van de  ‘eigenheid’ van de verschillende ROC’s. De arrangeermogelijkheid gaat daar, naast het diverse aanbod, een grote bijdrage aan leveren.

Gezamenlijke referentieopdrachten

De samenwerking tussen Consortium Beroepsonderwijs en Concreet Onderwijsproducten resulteert in een gezamenlijke actualisering van de bestaande referentieprojecten voor de examens van bouw en infra. Deze referentieopdrachten geven de complexiteit en het niveau aan waaraan de examens moeten voldoen. In samenwerking met scholen en bedrijfsleven worden op dit moment de kaders voor nieuwe referentieprojecten opgesteld. Daarna zal het bedrijfsleven worden uitgenodigd relevante projecten als referentieopdracht aan te leveren. Consortium Beroepsonderwijs en Concreet Onderwijsproducten zullen op basis van al deze input komen met een voorstel voor een nieuwe set referentieopdrachten.

Feedback vanuit het land

In september 2018 organiseren we een dag voor alle betrokkenen uit de scholen en het bedrijfsleven met als hoofdthema de feedback op de set referentieprojecten. Met deze set bepalen we gezamenlijk het landelijk niveau voor de examens. Deze gezamenlijke norm zal zowel examinatoren in de scholen als in het bedrijfsleven veel duidelijkheid verschaffen.

Ambitie

De kennisdeling en informatie-uitwisseling die we nu opdoen als het gaat over de referentieopdrachten is een mooie bundeling van krachten. Tevens gaat dit beide organisatie inzicht geven in verdere mogelijke samenwerking. Zowel Concreet Onderwijsproducten als Consortium Beroepsonderwijs hebben de ambitie uitgesproken de nieuwe samenwerking als een eerste stap te omarmen en te streven naar meer samenwerking in de toekomst. Uitgangspunt is daarbij ‘verbinden en delen’ om meerwaarde voor het onderwijs te genereren.

Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Benieuwd hoe Concreet jou kan helpen met een project? Neem dan contact op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mogen we een paar minuten van je tijd?
We gaan deze website vernieuwen en verbeteren en horen graag van jou waar we rekening mee moeten houden.