Skip to content

Steekproeven praktijkexamens blijven in 2017-2018

e mbo bouw- en infra-opleidingen staan middenin een enerverende omgeving. Aan de ene kant hebben ze te maken met veranderingen in de beroepspraktijk: bouwtechnieken veranderen en beroepen veranderen. Aan de andere kant vraagt het ministerie van Onderwijs de roc’s om innovaties door te voeren. Denk aan het invoeren van keuzedelen en het valideren van examens

Concreet Onderwijsproducten blijft in het schooljaar 2017-2018 steekproeven afnemen bij praktijkexamens in de bouw en infra. De roc’s die zitting hebben in de Raad van Aangeslotenen van Concreet hebben dit in april besloten.

Bij de start van Concreet Onderwijsproducten besloten de roc’s om het afnemen van steekproeven in eerste instantie voor een periode van één schooljaar vast te leggen. Dit omdat het proces van praktijkexamens voor de mbo bouw en infra-opleidingen bij ingang van dit schooljaar is gedigitaliseerd. Ook wordt vanuit de Onderwijsinspectie meer verantwoordelijkheid voor de examinering bij de roc’s neergelegd.

Meerwaarde steekproeven praktijkexamens

Op basis van de resultaten blijken de steekproeven die de twee medewerkers validering examinering van Concreet uitvoeren, van meerwaarde te zijn voor de kwaliteit en de borging van examens. In totaal voerden zij namens Concreet tussen 1 augustus 2016 en 1 april 2017 775 steekproeven uit op een totaal van 4244 ingeplande praktijkexamens op bouwplaatsen. Van de bezochte praktijkexamens hebben de medewerkers 78 met een onvoldoende beoordeeld en 166 examens kenden aandachtspunten.

Examenplatform bouw infra onmisbaar bij steekproeven

Bij het plannen van steekproeven maken de medewerkers validering examinering gebruik van het Examenplatform bouw infra. Op basis van de examens die hierin worden aangemeld, plannen ze de bezoeken. Daarbij zoeken ze naar een evenredige verdeling van steekproeven per roc.

Coaching-on-the-job aan leermeesters bij praktijkexamen

Bij leermeesters en leerbedrijven waar aandachtspunten of daadwerkelijk fouten zijn geconstateerd, krijgen eerder weer bezoek van de medewerkers dan leermeesters waar de praktijkexamens goed verlopen. Waar ruimte is voor verbetering geven de medewerkers van Concreet meteen coaching-on-the-job aan de leermeesters.

Steekproeven onderdeel samenwerkingsovereenkomst met roc’s

Het uitvoeren van steekproeven is een dienst die deel uitmaakt van de samenwerkingsovereenkomst die Concreet met alle roc’s heeft afgesloten, die bouw- of infra-opleidingen aanbieden.

Borging kwaliteit praktijkexamens

De steekproeven zijn een aanvulling op de controles die roc’s zelf uitvoeren bij praktijkexamens. Alle bevindingen tijdens steekproeven bij praktijkexamens door Concreet worden vastgelegd in het Examenplatform bouw infra. Hierdoor dragen de steekproeven bij aan de borging van de kwaliteit van de praktijkexamens, door roc’s richting de Onderwijsinspectie.

Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Benieuwd hoe Concreet jou kan helpen met een project? Neem dan contact op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mogen we een paar minuten van je tijd?
We gaan deze website vernieuwen en verbeteren en horen graag van jou waar we rekening mee moeten houden.