Trajectmap vanaf schooljaar 2016/2017 vereenvoudigd

Deelnemers die Onderwijsproducten in het schooljaar 2016/2017 beginnen met een bouw- of infra-opleiding, ontvangen een vereenvoudigde trajectmap. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere jaren is dat deelnemers niet meer een uitgebreide urenregistratie hoeven bij te houden. De leermeester kan via de periodieke beoordelingen praktijk goed onderbouwen wanneer de deelnemer klaar is voor een praktijkexamen.

In elke trajectmap zit een lijst met standaard omschrijvingen van de werkzaamheden die tijdens de opleiding uitgevoerd moeten worden. De deelnemer geeft per periode op het formulier voortgang praktijk aan of hij met deze werkzaamheden aan de slag is gegaan. Op het formulier periodieke beoordeling praktijk staan dezelfde omschrijvingen van de werkzaamheden. De leermeester geeft op dat formulier per punt aan of dit voor de leerling een ontwikkelpunt is, of dat de deelnemer dit voldoende, goed of uitstekend beheerst. Wanneer de deelnemer op alle onderdelen minimaal voldoende scoort, is hij of zij klaar voor het praktijkexamen.

Nauwe afstemming met docent

Dit praktijkexamen kan de deelnemer dan aanvragen via het Examenplatform bouw infra. Door de formulieren in de trajectmap goed bij te houden, ziet de docent hoe de deelnemer zich in de praktijk ontwikkelt en kan de docent ook goed beoordelen of de deelnemer daadwerkelijk klaar is voor het praktijkexamen. De docent bepaalt namelijk of de deelnemer een examen mag doen, op welke locatie dit het beste kan en wie het praktijkexamen mag beoordelen. Als het examen op de bouwplaats kan plaatsvinden, zal de leermeester vaak de beoordelaar zijn. Het kan echter ook zijn dat het praktijkexamen plaatsvindt bij een opleidingsbedrijf of het roc.

Praktijkexamens minder vaak op bouwplaats

Dat een praktijkexamen niet op de bouwplaats plaats vindt, kan vaker gebeuren dan voorheen. Elk praktijkexamen heeft nu één concrete examenopdracht: er kan geen alternatief meer gezocht worden. Dit komt de kwaliteit van de examens en de opleidingen ten goede en voldoet daarmee aan de eisen van de Onderwijsinspectie. De omschrijvingen van de praktijkexamens zitten ook in de trajectmap.

Concreet Onderwijsproducten

De nieuwe trajectmappen zijn ontwikkeld door Concreet Onderwijsproducten. Concreet Onderwijsproducten is vanaf 1 juli 2016 hét bedrijf dat de beroepsgerichte leermiddelen en examenproducten onderhoudt en ontwikkelt voor de bouw- en infra-opleidingen. Alle roc’s met een bouw- en/of infra-opleiding maken gebruik van de onderwijsproducten van Concreet Onderwijsproducten.

Deel dit bericht: