Een vergoeding van 50% op leermiddelen voor opleidingen in de Bouw & Infra

De sector Bouw & Infra staat voor een bijzondere opgave. Op den duur komt de sector 55.000 vakmensen tekort. Werkgevers en Vakbonden hebben zich onlangs gebogen over dit vraagstuk en besproken wat zij kunnen doen om deze enorme opgave in te vullen. In de nieuwe cao voor de Bouw & Infra zijn er daarom afspraken gemaakt over toekomstbestendige investeringen.

Een van de maatregelen waarover de cao-partijen Bouw & Infra afspraken hebben gemaakt betreft een vergoeding van 50% op leermiddelen. Deze vergoeding wordt verstrekt voor de duur van de komende 3 schooljaren: 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021. De vergoeding wordt toegepast op lesmethodes, trajectmappen en keuzedelen, maar ook op losse leermiddelen.

Direct voordeel

Bij bestellingen in de webshop van Concreet Onderwijsproducten ontvangt de deelnemer direct de vergoeding van 50%. Voor het pakket Timmeren 2 bijvoorbeeld wordt i.p.v. € 510,- nu, vanaf 1 juni, € 255,- afgerekend. Bij de aflevering van het pakket ontvangt de deelnemer een korte toelichting op de maatregel. Ook deelnemers die doorstromen maken gebruik van de maatregel.

De maatregel gaat op 1 juni a.s. in en richt zich op deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs. Vanaf 1 juni zijn ook de prijzen in onze webshop hierop aangepast.

Examinering

Cao-partijen Bouw & Infra hebben ook afgesproken dat het tarief voor het basispakket Examinering de komende drie schooljaren een vergoeding zal kennen van 50%. Uiteraard blijft het pakket inhoudelijk ongewijzigd. De vergoeding is van toepassing op de opleidingen die vallen binnen het werkingsgebied van de cao Bouw en Infra. In het aanbod van Concreet betreft het een 31-tal opleidingen.

Wij hopen dat deze maatregel de komende jaren de gewenste positieve bijdrage gaat leveren en dat meer jongeren met een goede vakopleiding werk en inkomen in de sector Bouw en Infra vinden.

Deel dit bericht: