Digitale Trajectmap

De digitale trajectmap is de routeplanner voor de opleiding. Door de trajectmap als leidraad te gebruiken, werkt de student heel gericht toe naar de examens. 

Wat heb je aan een digitale trajectmap?

De opbouw van de opleiding in de trajectmap volgt de opbouw van de beroepstaken in de digitale omgeving (bijvoorbeeld ConcreetLeren) en omgekeerd. Hierdoor versterken de twee onderwijsproducten elkaar.

Het is mogelijk om op gestructureerde wijze de voortgang van de student te beoordelen op vakinhoudelijke onderdelen en op houding en gedrag.

Trajectmappen bevatten daarnaast ontwikkelingsgerichte (formatieve) theorie- en praktijktoetsen.

Ook is er een dashboardfunctie aanwezig waarin studenten, docenten en leermeesters een goed overzicht krijgen van de voortgang en de  afgeronde leeractiviteiten.

Vakvaardigheden bijhouden in trajectmap

In de digitale trajectmap zijn formulieren opgenomen waarop de student bijhoudt welke vaardigheden hij de afgelopen tijd heeft geoefend.

De leermeester vult op het bijbehorende formulier in hoe hij vindt dat de student zich ontwikkelt. Als de leermeester vindt dat de student klaar is voor het praktijkexamen, vinkt hij dit aan op het formulier.

Leidraad voor theorie onderwijs

Doordat de student in de trajectmap bijhoudt met welke onderdelen van het vak hij bezig is, kan de docent hierop aansluiten tijdens de theorielessen op school.

De docent kan de student dan wijzen op bijpassende opdrachten in het werkboek of op aanvullende vakkennis binnen de digitale leeromgeving.

Beoordelen van gedrag en werkhouding

Behalve vakvaardigheden is het ook belangrijk dat de student zich meer algemene competenties eigen maakt.
Denk daarbij aan een goede werkhouding, het vermogen om veilig te werken en de vaardigheden om goed samen te werken.
De leermeester en de docent beoordelen dit soort competenties.

Doordat deze beoordelingen in één overzicht staan, is meteen duidelijk hoe de student zich op het gebied van “werknemerschap” ontwikkelt.

Benieuwd welke leermiddelen we nog meer ontwikkelen en onderhouden?

Via onderstaande knop kom je terug bij het leermiddelen overzicht. Kies vervolgens een van de productoverzichten en plaats je bestelling in de webshop.