Over Concreet Onderwijsproducten

Sinds 1 juli 2016 vormen we met zeventien mensen Concreet Onderwijsproducten. In nauwe samenwerking met roc’s, de bouw- en infrasector en andere betrokkenen, onderhouden, vernieuwen en ontwikkelen we de leermiddelen en examenproducten voor de (v)mbo-instellingen die opleiden voor een beroep in – met name – de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij.

We maken en leveren onderwijsproducten

Als Concreet Onderwijsproducten zijn wij de partij die de leermiddelen, de examens en de digitale omgevingen leveren om goed te kunnen opleiden en beoordelen. Onderwijsinstellingen gebruiken onze producten en diensten om hun leerlingen goed op te leiden en gedegen te examineren. Onze wens is dat elk roc de nadruk kan leggen op zaken die zij van belang vindt en gelijktijdig gebruik maakt van onze onderwijsproducten.

Roc-wensen, onze leidraad

We zijn blij dat alle roc’s met bouw- en infraopleidingen ervoor hebben gekozen om zich aan te sluiten bij Concreet Onderwijsproducten. Doordat deze roc’s allen deel uitmaken van de Raad van Aangeslotenen, is formeel geborgd dat we bij Concreet weten welke behoeftes en wensen er leven bij roc’s. Informeel houden we ook buiten dit officiële traject nauw contact met de docenten, opleidingsmanagers en andere betrokkenen op roc’s. We hebben de ervaringen van de onderwijsprofessionals en leerlingen nodig om te weten hoe we onze onderwijsproducten kunnen verbeteren.

Nauwe banden met de sector

Van oudsher hebben we nauwe banden met de bouw- en infrasector. Die banden houden we stevig en warm, omdat de vakmensen in de praktijk als beste weten welke kennis toekomstige vakmensen nodig hebben. Onze medewerkers zijn deels afkomstig uit de sector en in elk ontwikkel- en onderhoudstraject werken vakmensen mee. Zo blijft onze lesstof actueel en praktijkgericht.

De medewerkers van Concreet Onderwijsproducten.

Uw ontwikkelvraag

Hebt u een ontwikkelvraag op het gebied van examinering of leermiddelen? We zetten onze expertise graag voor u in. Neem voor meer informatie contact op met onze directeur-bestuurder Erik Meijering.

We hebben vooral ervaring met het ontwikkelen van lesmethodes en examenproducten op mbo-niveau. Dit doen we in opdracht van de roc’s met bouw- en infra-opleidingen, maar ook voor projecten die gericht zijn op volwassenenscholing. Daarnaast ontwikkelen we leermiddelen en afsluitende toetsen voor het profiel bouwen, wonen en interieur van het vmbo.

Kwaliteit van examinering

Al onze examens voldoen aan het toezichtskader van de Onderwijsinspectie en zijn voorzien van het Keurmerk Examenleverancier van Excenter.

Raad van Aangeslotenen

Elk roc kan een vertegenwoordiger afvaardigen naar de Raad van Aangeslotenen van Concreet Onderwijsproducten. Minimaal twee keer per jaar komt de Raad bijeen om te bepalen welke leermiddelen en examenproducten we als Concreet gaan actualiseren, verbeteren en ontwikkelen. Deze Ontwikkelagenda staat aan de basis van ons werk.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van onze directie en staat de directie met raad en advies ter zijde. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers namens het onderwijs, werkgevers en werknemers. Door deze samenstelling hebben we als Concreet Onderwijsproducten nauwe banden met het onderwijs én de bedrijfstak.