De makers van morgen met beschikking over goed geregelde examens

ruler_icon

Meten is weten. En ook vakmanschap moet worden gemeten. Dankzij ons examenplatform ondersteunt Concreet bij een juiste examinering. De exameninstrumenten die wij aanbieden, voldoen aan de eisen van het toezichtkader. Concreet is een door KIWA gecertificeerde examenleverancier voor het mbo.

De examinering via Concreet, neem weer de regie in handen.

students_on_laptop

Examinering:

EXAMENPLATFORM BOUW INFRA

Elk ROC heeft een eigen omgeving in het Examenplatform bouw en infra. Aan de hand van de werkwijze van het ROC bepaalt de opleiding of het examenbureau met een beheerder en door rechten te benoemen welke mogelijkheden in het Examenplatform worden benut en ingezet.

teacher_teaches_student_machine

Examinering:

METHODEMIX VAKOPLEIDING

Het aanbieden van gelijkwaardige representatieve examens in combinatie met verschillende mogelijkheden om kennis te meten is in een overzicht samengebracht.
Met ingang van schooljaar 2019 – 2020 is de mix beschikbaar.

Examinering:

MIX THEORIE EN PRAKTIJK

Voor 36 mbo-opleidingen bieden wij een beproefde methode van examinering aan, namelijk die van afzonderlijke theorie- en praktijkexamens. Deze examens vormen het eindcijfer voor het beroepsgerichte deel van de opleiding.

glove_bricks

Examinering:

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

Voor de niveau 2 en 3 opleidingen Timmerman, Metselaar, Tegelzetter, Machinist Grondverzet en Vakman GWW biedt Concreet Onderwijs-producten een instrumentarium om deelnemers te examineren via een Proeve van Bekwaamheid (PVB).

RS28520_TJORK & LAMBERS HR-4_small

Examinering:

STEEKPROEVEN BIJ PRAKTIJKEXAMENS

In opdracht van de Raad van Aangeslotenen voeren we steekproeven uit bij praktijkexamens en Proeve van Bekwaamheid (PVB) die worden afgenomen en beoordeeld in de beroepspraktijk. De steekproeven zijn geen onderdeel van het basispakket, maar zeer belangrijk.

RS68228_MRAPMUND_Fundeon_Bouwen_Maatvoerder Adriaan Lammers_HR_09_small

Examinering:

METHODEMIX MIDDENKADER

Vanaf het schooljaar 2018-2019 biedt Concreet Onderwijsproducten een exameninstrument aan voor de middenkaderopleiding Bouw.
Dit instrument ontwikkelt Concreet in co-creatie met zestien ROC’s.

Concreet is gecertificeerd examenleverancier volgens het KIWA certificaat.

doc_icon

KIWA

Concreet Onderwijsproducten is sinds mei 2018 gecertificeerd examenleverancier.

star_icon

Autoriteit

Samen met diverse partners ontwikkelen we kwalitatief hoogstaand examens

house_icon

36 mbo’s

Voor in totaal 36 mbo-opleidingen maken we gevalideerde examenproducten

Examenplan aan de basis van exameninstrumenten

Voordat Concreet exameninstrumenten voor een opleiding ontwikkelt, maakt zij eerst een examenplan. In dit examenplan staat op welke wijze de kerntaken en werkprocessen van de betreffende kwalificatie worden geëxamineerd. Het gaat hierbij zowel om de examenvorm als de inhoud. Een toetstechnische commissie en de examenplancommissie, met vertegenwoordigers vanuit de ROC en de beroepspraktijk, geven hierbij advies en beoordelen het plan. Daarna wordt het examenplan ter validering voorgelegd aan de valideringscommissie.