De makers van morgen met beschikking over goed geregelde examens

ruler_icon
Voor de makers van morgen

Door de examenproducten van Concreet is de student aantoonbaar bekwaam en voorbereid om als beginnend beroepsbeoefenaar werkzaam te zijn in het snel veranderende en dynamische werkveld van morgen.

In voorbereiding op morgen

Door het bieden van een mix van exameninstrumenten kan op betrouwbare en valide manier aangetoond worden dat de student een waardevol diploma heeft. De exameninstrumenten kunnen verantwoord op verschillende manieren gecombineerd worden ingezet waardoor aangesloten kan worden op de visie van examinering bij elke school. De school kiest zo een passende examenmix. Lees hierover bij exameninstrumenten.

Door de professionals van Concreet wordt dagelijks bijgedragen aan de borging van goede examinering door de ontwikkeling van goede exameninstrumenten en goede afname en beoordeling (Kwaliteitsgebied Examinering en Diplomering, ED 2 en 3).

Gecertificeerd examenleverancier

De exameninstrumenten van Concreet voldoen aan de eisen die gesteld worden in de norm voor valide exameninstrumenten; de productnorm(overeenstemmend met het Onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs en de proces- en organisatie-eisen.

Om onszelf als organisatie en als professionals continue te verbeteren hebben we verschillende commissies ingericht die hier onafhankelijk op toezien. Deze procesinrichting heeft geleid tot certificering als examenleverancier.

Bekijk het proces dat doorlopen wordt voordat een exameninstrument beschikbaar is op het examenplatform.

 

Concreet is gecertificeerd examenleverancier volgens het KIWA certificaat.

doc_icon

KIWA

Concreet Onderwijsproducten is gecertificeerd examenleverancier voor het mbo. Dit certificaat is afgegeven op 14 mei 2021 en is drie jaar geldig.

star_icon

Autoriteit

Samen met diverse partners ontwikkelen we kwalitatief hoogstaande examens

house_icon

36 mbo’s

Voor in totaal 36 mbo-opleidingen maken we gevalideerde examenproducten

Examenaanbod

Concreet biedt een breed palet aan exameninstrumenten. De school kiest voor  exameninstrumenten die bij haar visie van opleiden en examineren past. Het examenaanbod per opleiding wordt jaarlijks herzien en staat gepubliceerd in de omgeving van de school. Het examenaanbod per opleiding wordt jaarlijks vastgesteld door de valideringscommissie.


Ontwikkelingen van morgen, waar we vandaag mee bezig zijn.

Examenplatform

Examinering

Examenplatform Bouw en Infra

Voor de niveau 2 en 3 opleidingen Timmerman, Metselaar, Tegelzetter, Machinist Grondverzet en Vakman GWW biedt Concreet Onderwijs-producten een instrumentarium om deelnemers te examineren via een Proeve van Bekwaamheid (PVB).

Gecertificeerde leermeersters

Steekproeven

Controle praktijkexamens en pvb

In opdracht van de Raad van Aangeslotenen voeren we steekproeven uit bij praktijkexamens en Proeve van Bekwaamheid (PVB) die worden afgenomen en beoordeeld in de beroepspraktijk. De steekproeven zijn geen onderdeel van het basispakket, maar zeer belangrijk.

Exameninstrumenten

Verschillende exameninstrumenten

Exameninstrumenten opgenomen in het Examenplatform

Concreet kan ondersteunen bij het inrichten van het Examenplatform bij uw instelling. In het Examenplatform zijn al onze exameninstrumenten opgenomen alsmede; examenplannen en examenaanbod-documenten en verantwoordingsdocumenten. Het Examenplatform geeft per klas en per cohort direct inzicht en overzicht in de resultaten van studenten. Ook kunnen er koppelingen worden gemaakt met leermeesters die optreden als examinatorDe kennisexamens kunnen via beeldscherm worden afgenomen en genereren direct een resultaat dat in het Examendashboard wordt opgenomen.

Examinering

Ontwikkelingen van het Examenplatform

Vanaf cohort 2018 – 2019 is de examenmix voor de Middenkaderopleiding bouw onderdeel van het Examenplatform. Met ingang van het cohort 2019 – 2020 wordt de examenmix ook voor de vakopleidingen Timmeren, Metselen en Vakman Gww hieraan toegevoegd. Wil je meer weten over het Examenplatform Bouw en Infra, heb je hulp nodig bij het gebruik of de inrichting of heb je ondersteuning nodig bij een gesprek met de examencommissie of examenbureau; neem dan contact op met een van de relatiemanagers.