Examinering
voor de Makers van Morgen

Met examenproducten van Concreet Onderwijsproducten zijn studenten aantoonbaar bekwaam en voorbereid om aan de slag te gaan als startende beroepsbeoefenaars. 

Goed geregelde examens

Concreet Onderwijsproducten biedt een brede selectie van exameninstrumenten.

We werken er dagelijks aan om de examens goed aan te laten sluiten op de praktijk, op de leermiddelen en natuurlijk op de kwalificatiestructuur en exameneisen.

Examenaanbod

Ieder jaar wordt ons aanbod per opleiding herzien.
In maart publiceren we het (ver)nieuw(d)e aanbod, dat geldig is voor het opvolgende schooljaar.

Het overzicht van het aanbod publiceren we hier op de website, maar ook op het Examenplatform in de eigen omgeving van de school.

Examenmix

We bieden een mix aan van verschillende exameninstrumenten. Dit geeft roc’s de mogelijkheid een vorm van examinering te kiezen die aansluit op de eigen visie van opleiden en examineren.
Scholen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een praktijkexamen of proeve van bekwaamheid. Op het vlak van theoretische examens bestaat de keuze onder andere uit casus-examens, meerkeuze- of juist open vragen examens.

Concreet is gecertificeerd examenleverancier volgens het KIWA certificaat.

KIWA

Concreet Onderwijsproducten is gecertificeerd examenleverancier voor het mbo. Dit certificaat is uitgegeven door Hobéon als onderdeel van KIWA.

Certificaat

Certificering is drie jaar geldig. Ons huidige certificaat is uitgegeven op 14 mei 2021. Dat betekent dat we ons nu voorbereiden op her certificering in 2024.

Eisen

We voldoen aan de proces- en organisatie eisen uit de norm valide exameninstrumenten, mede door de inzet van verschillende commissies die hierop toezien.

De route naar valide examens

Scholen kunnen kiezen uit een breed scala aan examens van Concreet Onderwijsproducten. Die examens zijn allemaal gevalideerd, zodat de student aan kan tonen een waardevol diploma te hebben.

Maar daar gaat een behoorlijk proces aan vooraf. Deze infografic laat dat zien.

Wat we ook nog voor je kunnen betekenen

Roc’s kunnen ervoor kiezen steekproeven af te laten nemen tijdens praktijkexamens. Concreet heeft daarvoor een Medewerker Validering in dienst die het hele land doorkruist.

Bij de steekproef wordt niet zozeer de deelnemer beoordeeld, maar juist de omstandigheden van het praktijk examen.
Er wordt gecheckt of:

  • het praktijkexamen overeenkomt met de omschrijving zoals die is vastgesteld,
  • de omstandigheden overeen komen met een normale praktijkomgeving
  • de beoordelaar van het examen hiervoor is geregistreerd.

Interesse in steekproeven? Neem contact op met de relatiemanager in jouw regio.

Maakt jouw roc gebruik van het Examenplatform / ConcreetLeren, maar ben je het overzicht kwijt van de mogelijkheden die er zijn? Vraag dan een van onze Relatiemanagers om hulp bij het inrichten van jouw omgeving.

Wat je er bijvoorbeeld in terug kunt vinden:

  • Alle exameninstrumenten
  • Examenplannen
  • Examenaanbod-documenten
  • Verantwoordingsdocumenten.

Het Examenplatform geeft per klas en per cohort direct inzicht in de resultaten van studenten. Ook kunnen er koppelingen worden gemaakt met leermeesters die optreden als examinator.

De kennisexamens kunnen via beeldscherm worden afgenomen en de resultaten daarvan worden meteen in het Examendashboard opgenomen.