Wat we doen

Wij maken en onderhouden leermiddelen en examens voor bouw- en infra opleidingen.
Hier lees je hoe en met wie we dat doen.

Concreet onderhoudt en maakt leermiddelen en examens

Wij zijn ervan overtuigd dat goed lesmateriaal helpt om de makers van morgen op te leiden tot vakmensen die hun vak verstaan.
Zij die bouwen. Zij die dingen máken.

We richten ons op het beroepsonderwijs in de bouw- en infrasector. Niet alleen BOL en BBL studenten op het mbo, maar ook zij-instromers via flexibele en modulaire trajecten.

Hoe we dat doen?
Vooral samen!

Van oudsher hebben we nauwe banden met de bouw- en infrasector. Die banden houden we stevig en warm, omdat de vakmensen in de praktijk als beste weten welke kennis toekomstige vakmensen nodig hebben.

Ook hechten we veel waarde aan de input van docenten die met onze spullen werken. Dagelijks zoeken we hen op om te horen en zien wat zij nodig hebben.

Een groot deel van onze medewerkers heeft (werk)ervaring in de sector en in elk ontwikkel- en onderhoudstraject werken vakmensen mee. 

Deze manier van werken zorgt voor impactvolle onderwijsproducten die een waardevolle en valide bijdragen leveren aan het opleiden van de makers van morgen.

Ontwikkelagenda

We leveren onderwijsproducten voor ruim 30 opleidingen. De activiteiten die we daarvoor ondernemen leggen we vast in de ontwikkelagenda die we opstellen met de vertegenwoordigers van deze opleidingen.

Vragen uit de markt

Los van deze agenda pakken we veel meer aan.
Bijvoorbeeld het trendonderzoek BCP in opdracht van DB cao-partijen of de toepassing van multimedia in de klas of werkplaats.

In de maatschappij

Waar mogelijk denken en werken we mee aan de oplossing van vraagstukken die spelen binnen onze sector.
Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor voldoende instroom en het behoud van geschoolde vakkrachten?

Raden en commissies

Onze leermiddelen ontstaan niet van de een op andere dag. Daar zijn veel mensen bij betrokken en komen verschillende procedures bij kijken.

Bij de ontwikkeling van onze leermiddelen schakelen we altijd hulp in van vakdeskundigen.
Voor de examens kunnen we bouwen op vakinhoudelijke– en toetstechnische beoordelingscomissies. Leden van deze commissies bekijken de kwaliteit van onze producten en toetsen of deze aan de eisen voldoen.
Als laatste stap worden alle examens beoordeeld door een valideringscommissie. Pas bij een akkoord van deze commissie weten we zeker dat een student echt een geldig diploma in handen heeft.

Concreet Onderwijsproducten is een stichting zonder winstoogmerk. We werken in opdracht van scholen en cao-partijen. De scholen voor wie we werken zijn verenigd in de Raad van Aangeslotenen. Minimaal twee keer per jaar komen we met hen bijeen om te bepalen waar we de komende tijd aan gaan werken. Zo leggen we maximale invloed bij het onderwijs.

Naast de RvA hebben we ook een RvT, een Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijs én het bedrijfsleven. De raad adviseert onze directie en ziet toe op het beleid.

Op de planning
waar we vandaag en morgen aan werken

Ontwikkelingen bij Timmeren

De laatste ontwikkelingen van de B&U opleidingen MBO Timmerman en Allround Timmerman volgens de Ontwikkelagenda.

Bouwinfranet voortaan in ConcreetLeren

Bouwinfranet houdt op te bestaan. Voortaan vind je de modules in ConcreetLeren. De overgang verloopt stapsgewijs. We leggen je uit hoe dat precies werkt.

Extra opdrachten

We hebben op verzoek extra opdrachten ontwikkeld voor de opleidingen Timmerman en Metselaar. Nu ook in werkboeken!

Ontwikkelingen bij Timmeren

De laatste ontwikkelingen van de B&U opleidingen MBO Timmerman en Allround Timmerman volgens de Ontwikkelagenda.

Bouwinfranet voortaan in ConcreetLeren

Bouwinfranet houdt op te bestaan. Voortaan vind je de modules in ConcreetLeren. De overgang verloopt stapsgewijs. We leggen je uit hoe dat precies werkt.