Keuzedelen

Door de examenproducten van Concreet is de student aantoonbaar bekwaam en voorbereid om als beginnend beroepsbeoefenaar werkzaam te zijn in het snel veranderende en dynamische werkveld van morgen.

Keuzedelengids

Wanneer studenten op het roc kiezen voor één van de keuzedelen van Concreet Onderwijsproducten, dan sluit dat perfect aan op de lesstof van hun bestaande opleiding.

We leveren naast de benodigde theorie ook altijd een examen. Dat kan een theorie -examen zijn, maar ook een portfolio opdracht. 

Aanbod keuzedelen

Met deze basisvaardigheid uit het metselvak zijn toekomstig timmermannen en tegelzetters breder inzetbaar.
Ideaal voor deelnemers die op de bouwplaats met verschillende vakgebieden te maken krijgen.

Gekoppeld aan Allround tegelzetter, Tegelzetter, Allround timmerman, Timmerman en Middenkaderfunctionaris Bouw. 

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27180.

Een eenvoudig muurtje metselen, tussen de timmer- of tegelzetwerkzaamheden door. Na dit keuzedeel kunnen de deelnemers dit. Daarmee zijn ze geen volleerde metselaar, maar begrijpen ze wel met welke omstandigheden een metselaar rekening moet houden.

Gekoppeld aan Allround tegelzetter, Tegelzetter, Allround timmerman, Timmerman en Middenkaderfunctionaris Bouw. 

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27190.

Dit keuzedeel leert deelnemers eenvoudige tegelwerkzaamheden uitvoeren.
Na dit keuzedeel is de deelnemer geen volleerd tegelzetter. Hij of zij weet wel hoe tegels, volgens werktekeningen en – instructies, verwerkt moeten worden.
Na dit keuzedeel heeft de deelnemer een beter inzicht in de werkzaamheden die een tegelzetter op een bouwplaats uitvoert.

Gekoppeld aan Allround tegelzetter, Tegelzetter, Allround timmerman en Timmerman. 

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27170.

Metselaars en tegelzetters werken op nagenoeg elke bouwplaats naast de timmerman. Door dit keuzedeel leren de deelnemers de basis van uitzetten en maatvoeren, zodat ze weten waar de timmerman op moet letten. Ook bij onverwachte timmerwerkzaamheden.
Ze kunnen daarnaast ook zelf een eenvoudig bouwwerk uitzetten en hiervoor de maatvoering doen. Via de lesstof leren ze werktekeningen lezen en omgaan met meetinstrumenten.

Gekoppeld aan Allround metselaar, Metselaar en Allround tegelzetter en Tegelzetter.

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27200.

Na dit keuzedeel heeft de deelnemer niet alleen vakkennis en vakvaardigheid opgedaan. Hij of zij is ook in staat om collega’s en klanten te informeren en te enthousiasmeren over duurzame toepassingen.
Naast kennis van duurzame bouwmaterialen kan de deelnemer deze kennis ook zelf toepassen.
Als praktijkexamen gaan de deelnemers groepsgewijs zelf een prefabhuis luchtdicht maken en na-isoleren.

Gekoppeld aan Allround metselaar, Allround tegelzetter en Allround timmerman.

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27210.

Dit keuzedeel is aan te raden voor de allround metselaar die zich wil specialiseren in restauratie.
De deelnemer is hierna geen restauratiemetselaar, maar weet wel of het vakgebied bij hem past.
Ook voor metselaars die zich niet willen specialiseren, maar wel regelmatig werkzaam zijn in bestaande (oude) bouw, heeft dit keuzedeel meerwaarde. Hij of zij kent hierna de waarde van authentieke elementen, weet hoe stut- en stempelwerk is opgebouwd en is vaardig in enkele eenvoudige metselherstelwerkzaamheden.

Gekoppeld aan Allround metselaar. 

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27270.

Een allround timmerman die zich wil specialiseren in restauratie doet er goed aan om dit keuzedeel te volgen.
De deelnemer is hierna geen restauratietimmerman, maar weet wel of het vakgebied bij hem past.
Ook voor allround timmermannen die regelmatig werkzaam zijn in bestaande (oude) bouw, heeft dit keuzedeel meerwaarde. Hij of zij kent hierna de waarde van authentieke elementen, weet hoe stut- en stempelwerk is opgebouwd en is onder meer bekend met houtverbindingen en kapconstructies.

Gekoppeld aan Allround timmerman.

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27260.

Het keuzedeel Elektro- en installatietechnieken gaat over elektrotechnische en werktuigbouwkundige
installaties en verbreed vakmanschap voor een beter begrip van de installateur. 

Gekoppeld aan Metselaar, Allround metselaar, Tegelzetter, Timmerman en Allround timmerman.

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27720.

Het keuzedeel Duurzaam bouwen voor bouwplaatspersoneel gaat over duurzaamheid, duurzaam bouwen en energie besparen.

Gekoppeld aan (Allround) Metselaar, Tegelzetter en (Allround) Timmerman.

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27710.

Als verdieping op de niveau 4 bouw- en infra-opleidingen leren deelnemers aan dit keuzedeel hoe zij inmetingen en maatvoeringen digitaal kunnen uitvoeren en kunnen omzetten naar digitale tekeningen.

Na het volgen van dit keuzedeel hebben de studenten specialistische kennis van meetmethodes en een goed ruimtelijk inzicht ontwikkeld.

Gekoppeld aan middenkaderfunctionaris bouw/infra en uitvoerderwerkvoorbereider bouw/infra/gespecialiseerde aannemerij

Het keuzedeel Rioleringstechnieken gaat over het plaatsen, maken en repareren van alle voorkomende rioolconstructies, aansluitingen en funderingen volgens opdrachten en tekeningen.

Gekoppeld aan Opperman bestratingen en Straatmaker.

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27600.

Het keuzedeel Grondwerk behandelt assisteringswerkzaamheden bij het zetten van keerwandconstructies, plaatsen van grondkeringen, het aanbrengen van funderingen en het toepassen van grondverbetering en het aanleggen van bermen.

Gekoppeld aan Opperman bestratingen, Straatmaker, Machinist grondverzet.

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27250.

Het keuzedeel gaat over het plaatsen, maken en repareren van alle voorkomende rioolconstructies, aansluitingen en funderingen volgens opdrachten en tekeningen.

Gekoppeld aan Opperman bestratingen en straatmaker.

Het keuzedeel gaat over het plaatsen, maken en repareren van alle voorkomende rioolconstructies, aansluitingen en funderingen volgens opdrachten en tekeningen. Gekoppeld aan Opperman bestratingen en straatmaker

Het keuzedeel gaat over het plaatsen, maken en repareren van alle voorkomende rioolconstructies, aansluitingen en funderingen volgens opdrachten en tekeningen.

Gekoppeld aan Opperman bestratingen en straatmaker

Dit keuzedeel leert studenten de juiste informatie te verzamelen en te verwerken tot een calculatie.

De student is zo in staat om een offerte voor een opdrachtgever op de stellen.

Dit keuzedeel is gekoppeld aan Allround vakman GWW, Straatmaker, Machinist Grondverzet en Uitvoerder Bouw/Infra.

Te bestellen met artikelcode 27840 in de webshop.

Dit keuzedeel leert studenten de juiste informatie te verzamelen en te verwerken tot een calculatie.
De student is zo in staat om een offerte voor een opdrachtgever op de stellen.

Dit keuzedeel is gekoppeld aan Allround vakman GWW, Straatmaker, Machinist Grondverzet en Uitvoerder Bouw/Infra.

Te bestellen met artikelcode 27840 in de webshop.

Dit keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar de handvatten om een bijdrage te leveren aan de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem, alsook voor het verlenen van EHBO en BHV.

Gekoppeld aan Vakman GWW, Machinisten, Timmerman, Metselaar en Tegelzetter.

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27510.

Dit keuzedeel gaat over fit zijn en blijven, je gezondheid en bewust veilig werken, zowel op het werk als thuis. Het gaat niet
over technieken of gereedschappen; dat zit al in je vakopleiding.
Dit keuzedeel gaat over jezelf. Op welke manier werk je en waarom?

Gekoppeld aan alle opleidingen niveau 2.

Het keuzedeel gaat over fit zijn en blijven, de gezondheid van studenten en bewust veilig werken, zowel op het werk als thuis.
Het verschil met het keuzedeel niveau 2 is dat de beginnend beroepsbeoefenaars op niveau 3 en 4 leren om vanuit eigen pro-activiteit en gedachten te handelen.

Gekoppeld aan alle opleidingen niveau 3 en 4.

Het keuzedeel Basis wiskunde, natuurkunde en mechanica voor de bouw behandelt kennis en vaardigheden die de student nodig heeft om meetgereedschappen in de bouw goed te beheersen en een verantwoorde keuze te kunnen maken bij het kiezen van
bouwmaterialen.

Gekoppeld aan Metselaar, Tegelzetter, Timmerman, Voeger.

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 27780.

Het keuzedeel Gevorderd wiskunde, natuurkunde en mechanica voor de bouw behandelt kennis en vaardigheden die de student nodig heeft om bouwmaterialen effectief toe te passen, gegevens te controleren op juistheid en mee te denken over constructies. Daarnaast leert de student problemen te signaleren en oplossingen te vinden voor het bouwen van complexere structuren.

Gekoppeld aan Allround metselaar, Allround tegelzetter, Allround timmerman.

In onze webshop bestel je dit keuzedeel met artikelcode 10330.

Een keuzedeel voor de beginnend ‘bronbemaler’.
Het gaat in op het bemalen van bouwprojecten, de wet- en regelgeving en risico’s die voorkomen bij het bemalingsproces.
Ook de voorbereiding, uitvoering en aansturing van de bemaling komen aan bod.

Het is een verbredend en verdiepend keuzedeel gekoppeld aan de kwalificaties All round vakman gww, Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra, Uitvoerder Bouw/Infra, Boomverzorger, Milieu-onderzoeker, Onderzoeker leefomgeving, Opzichter/uitvoerder groene ruimte, Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie.

In onze webshop te bestellen onder artikelnr. 28130. 

Benieuwd welke leermiddelen we nog meer ontwikkelen en onderhouden?

Via onderstaande knop kom je terug bij het leermiddelen overzicht. Kies vervolgens een van de productoverzichten en plaats je bestelling in de webshop.