Concreet Keuzedelen: Geef uw deelnemers de keuze

Maak het voor uw deelnemers overzichtelijk

Sluit met de keuzedelen aan op de Concreet lesmethode

Wanneer studenten op uw roc kiezen voor één van de keuzedelen van Concreet Onderwijsproducten, dan sluit dit perfect aan op de lesstof van hun bestaande opleiding. Vanaf het schooljaar 2017-2018 biedt Concreet Onderwijsproducten volledige lespakketten voor acht keuzedelen.

Aan de hand van de Concreet Keuzedelen kunt u bbl- en bol-deelnemers opleiden en examineren.

De keuzedelen

 • Casco lijmwerk – gekoppeld aan (allround) tegelzetter en (allround) timmerman (beschikbaar per 7 april ’17)
 • Schoonmetselwerk – gekoppeld aan (allround) tegelzetter en (allround) timmerman (beschikbaar per 21 april ’17)
 • Wandtegels lijmen – gekoppeld aan (allround) timmerman en (allround) metselaar (beschikbaar per 31 maart ’17)
 • Uitzetten en maatvoeren – gekoppeld aan (allround) metselaar en (allround) tegelzetter (beschikbaar per 14 april ’17)
 • Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen – gekoppeld aan allround metselaar, allround tegelzetter en alllround timmerman (datum volgt)
 • Basis restauratie Metselaar – gekoppeld aan allround metselaar (beschikbaar per 28 april ’17)
 • Basis restauratie Timmerman – gekoppeld aan allround timmerman (beschikbaar per 28 april ’17)
 • Maatvoeringstechnieken – gekoppeld aan middenkaderfunctionaris bouw/infra en uitvoerder/werkvoorbereider bouw/infra/gespecialiseerde aannemerij (eind 2017 beschikbaar)

Opdrachten op papier

Na het aanschaffen van het keuzedeel krijgen de deelnemers de praktijkopdrachten en de omschrijving van het praktijkexamen op papier toegestuurd. Deze kunnen de deelnemers toevoegen aan hun opdrachtenmap en trajectmap.

Theorie in Bouwinfranet

De theorie die hoort bij het keuzedeel krijgt de deelnemer digitaal aangeboden. Waar mogelijk voegt Concreet Onderwijsproducten de lesstof voor het keuzedeel toe aan de bestaande omgeving van de deelnemer in Bouwinfranet. Via verwerkingsvragen in de digitale omgeving kan de deelnemer testen of hij of zij klaar is voor het theorie-examen.

Examinering via Examenplatform bouw infra

Examinering van het keuzedeel is voor het roc beschikbaar in het Examenplatform bouw infra. Concreet Onderwijsproducten biedt voor elk keuzedeel een examen aan. In het model examenplan van het keuzedeel staat de examenvorm beschreven.

Kies uw keuzedelen

Casco lijmwerk – gekoppeld aan (allround) tegelzetter en (allround) timmerman

Met deze basisvaardigheid uit het metselvak zijn toekomstig timmermannen en tegelzetters breder inzetbaar. Ideaal voor uw deelnemers die op de bouwplaats met verschillende vakgebieden te maken krijgen.

Schoonmetselwerk – gekoppeld aan (allround) tegelzetter en (allround) timmerman

Een eenvoudig muurtje metselen, tussen de timmer- of tegelzetwerkzaamheden door. Na dit keuzedeel kunnen de deelnemers dit. Daarmee zijn ze geen volleerde metselaar, maar begrijpen ze wel met welke omstandigheden een metselaar rekening moet houden.

Wandtegels lijmen – gekoppeld aan (allround) timmerman en (allround) metselaar

Dit keuzedeel leert deelnemers eenvoudige tegelwerkzaamheden uitvoeren. Na dit keuzedeel is de deelnemer geen volleerd tegelzetter. Hij of zij weet wel hoe tegels, volgens werktekeningen en – instructies, verwerkt moeten worden. Na dit keuzedeel heeft de deelnemer een beter inzicht in de werkzaamheden die een tegelzetter op een bouwplaats uitvoert.

Uitzetten en maatvoeren – gekoppeld aan (allround) metselaar en (allround) tegelzetter

Metselaars en tegelzetters werken op nagenoeg elke bouwplaats naast de timmerman. Door dit keuzedeel leren de deelnemers de basis van uitzetten en maatvoeren, zodat ze weten waar de timmerman op moet letten. Ook bij onverwachte timmerwerkzaamheden. Ze kunnen daarnaast ook zelf een eenvoudig bouwwerk uitzetten en hiervoor de maatvoering doen. Via de lesstof leren ze werktekeningen lezen en omgaan met meetinstrumenten.

Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen – gekoppeld aan allround metselaar, allround tegelzetter en alllround timmerman.

Na dit keuzedeel heeft de deelnemer niet alleen vakkennis en vakvaardigheid opgedaan. Hij of zij is ook in staat om collega’s en klanten te informeren en te enthousiasmeren over duurzame toepassingen. Naast kennis van duurzame bouwmaterialen kan de deelnemer deze kennis ook zelf toepassen. Als praktijkexamen gaan de deelnemers groepsgewijs zelf een prefabhuis luchtdicht maken en na-isoleren.

Basis restauratie Metselaar – gekoppeld aan allround metselaar

Dit keuzedeel is aan te raden voor de allround metselaar die zich wil specialiseren in restauratie. De deelnemer is hierna geen restauratiemetselaar, maar weet wel of het vakgebied bij hem past. Ook voor metselaars die zich niet willen specialiseren, maar wel regelmatig werkzaam zijn in bestaande (oude) bouw, heeft dit keuzedeel meerwaarde. Hij of zij kent hierna de waarde van authentieke elementen, weet hoe stut- en stempelwerk is opgebouwd en is vaardig in enkele eenvoudige metselherstelwerkzaamheden.

Basis restauratie Timmerman – gekoppeld aan allround timmerman

Een allround timmerman die zich wil specialiseren in restauratie doet er goed aan om dit keuzedeel te volgen. De deelnemer is hierna geen restauratietimmerman, maar weet wel of het vakgebied bij hem past. Ook voor allround timmermannen die regelmatig werkzaam zijn in bestaande (oude) bouw, heeft dit keuzedeel meerwaarde. Hij of zij kent hierna de waarde van authentieke elementen, weet hoe stut- en stempelwerk is opgebouwd en is onder meer bekend met houtverbindingen en kapconstructies.

Maatvoeringstechnieken – gekoppeld aan middenkaderfunctionaris bouw/infra en uitvoerder/werkvoorbereider bouw/infra/gespecialiseerde aannemerij

Als verdieping op de niveau 4 bouw- en infra-opleidingen leren deelnemers aan dit keuzedeel hoe zij inmetingen en maatvoeringen digitaal kunnen uitvoeren en kunnen omzetten naar digitale tekeningen. Na het volgen van dit keuzedeel hebben uw leerlingen specialistische kennis van meetmethodes en een goed ruimtelijk inzicht ontwikkeld.

Vraag een presentexemplaar aan

Om roc’s een indruk te geven hoe de keuzedelen van Concreet Onderwijsproducten eruit zien, hebben de opleidingsmanagers van de bouw- en infra-opleidingen een presentexemplaar van het keuzedeel Wandtegels lijmen toegestuurd gekregen. Hebt u dit presentexemplaar niet ontvangen en wilt u er wel graag één? Vul dan hieronder uw gegevens in.

Inhoud per keuzedeel

 • Theorie met verwerkingsvragen in digitale omgeving.
 • Bijbehorende teken-, theorie-, groeps- en praktijkopdrachten. Toe te voegen aan de opdrachtenmap.
 • Theorie-examen: af te nemen via Examenplatform bouw infra.
 • Praktijkexamen: omschrijving op papier om toe te voegen aan trajectmap en met gebruikmaking van examenproces via Examenplatform bouw infra.
Onderwijsproducten in ontwikkeling bij Concreet Onderwijsproducten

Keuzedelen kopen

De Concreet Keuzedelen zijn binnenkort te koop via de Concreet webshop.

Prijs per keuzedeel per deelnemer: €29,95

Behoefte aan een ander keuzedeel?

Bij Concreet Onderwijsproducten ontwikkelen we voor en met u. Geef bij ons aan voor welk (bestaand) keuzedeel of over welk onderwerp u leermiddelen en examenproducten zoekt. We inventariseren of er bij meer roc’s behoefte aan is en gaan voor u aan de slag.
Neem hiervoor contact op met directeur-bestuurder Erik Meijering.