Leermiddelen

Bouwinfranet

Met Bouwinfranet heeft een student alles wat nodig is om door te leren. In overleg met het ROC activeert een student de aangeschafte licentie waarna direct gestart kan worden met opdrachten. Opleidingen in Bouwinfranet zijn ingedeeld in een overzichtelijk aantal leereenheden en beroepstaken. Deze beroepstaken worden altijd ingeleid met een korte film. Vervolgens is er uitleg over de bijbehorende theorie. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van afbeeldingen. De student kan zelfstandig en in eigen tempo de beroepstaken doorlopen en de opgenomen opdrachten afronden. Delen van Bouwinfranet lenen zich ook voor klassikale instructies.

Bouwinfranet, wat kan je er mee?

didactiek_en_beroepspraktijk

OPGEBOUWD VANUIT DIDACTIEK EN BEROEPSPRAKTIJK

De afwisseling in de manieren van aanbieden is vanuit didactisch oogpunt genomen. De indeling die is gemaakt in leereenheden, komt voort uit de beroepspraktijk: elke leereenheid is voor de deelnemer vanuit de praktijk te herkennen.

Jermain van apeldoorn Profilepicture

BOUWINFRANET ONDERSTEUNT BIJ VERWERKING THEORIE

Elk afzonderlijk stukje theorie sluit de deelnemer af met enkele vragen. Door deze vragen ontdekt de deelnemer of hij de theorie heeft begrepen. Minstens zo belangrijk is dat de vragen ook helpen bij het daadwerkelijk onthouden en begrijpen van de theorie.

theretische_verdieping_praktijkkennis

THEORETISCHE VERDIEPING VAN PRAKTIJKKENNIS

Elk afzonderlijk stukje theorie sluit de deelnemer af met enkele vragen. Door deze vragen ontdekt de deelnemer of hij de theorie heeft begrepen. Minstens zo belangrijk is dat de vragen ook helpen bij het daadwerkelijk onthouden en begrijpen van de theorie.

bouwinfranet_theorie-examen

BOUWINFRANET BEREIDT VOOR OP THEORIE-EXAMEN

Wanneer de deelnemer alle theorie voor een exameneenheid in Bouwinfranet heeft doorlopen en dit heeft toegepast op opdrachten uit de opdrachtenmap, is hij in principe klaar voor het theorie-examen.

bouwinfranet_beschikbaar_voor_veertien_opleidingen

BOUWINFRANET BESCHIKBAAR VOOR VEERTIEN OPLEIDINGEN

Inmiddels zijn er veertien opleidingen die gebruik maken van Bouwinfranet. Daarnaast zijn er enkele in ontwikkeling. Opleidingen waarvoor Bouwinfranet niet beschikbaar is, maken gebruik van een vakboek.

Benieuw naar het Bouwinfranet? Log dan hier in.

Of ga naar www.bouwinfranet.nl