Leermiddelen

Digitale trajectmap

De trajectmap is de routeplanner voor de opleiding. Door de map als leidraad te gebruiken, werkt de deelnemer heel gericht toe naar de examens. De opbouw van de opleiding in de trajectmap volgt de opbouw van de beroepstaken in Bouwinfranet en omgekeerd. Hierdoor versterken deze twee onderwijsproducten elkaar. Voor de meeste opleidingen is nu een digitale trajectmap beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om op gestructureerde wijze de voortgang van de student te beoordelen op vakinhoudelijke onderdelen en op houding en gedrag. Ook bevat de digitale trajectmap ontwikkelingsgerichte (formatieve) theorie- en praktijktoetsen. De trajectmap bevat ook een dashboardfunctie waarin studenten, docenten en leermeesters een goed overzicht krijgen van de afgeronde leeractiviteiten en de voortgang van de deelnemer.

Ontwikkeling vakvaardigheden bijhouden in trajectmap

In de digitale trajectmap zijn formulieren opgenomen waarop de deelnemer bijhoudt welke vaardigheden hij de afgelopen tijd heeft geoefend. De leermeester vult op het bijbehorende formulier in hoe hij vindt dat de deelnemer zich ontwikkelt. Als de leermeester vindt dat de leerling klaar is voor het praktijkexamen, vinkt hij dit aan op het formulier.

man_with_tablet

Trajectmap leidraad voor theorie-onderwijs

Doordat de deelnemer in de trajectmap bijhoudt met welke onderdelen van het vak hij bezig is, kan de docent hierop aansluiten tijdens de theorielessen op het ROC. De docent kan de deelnemer wijzen op bijpassende opdrachten in de opdrachtenmap of met de deelnemer afstemmen welke theorie in Bouwinfranet of het vakboek de deelnemer gaat doornemen.

Beoordelen van gedrag en werkhouding

Behalve vakvaardigheden is het ook belangrijk dat de deelnemer zich meer algemene competenties eigen maakt. Denk daarbij aan een goede werkhouding, het vermogen om veilig te werken en de vaardigheden om goed samen te werken. De leermeester en de docent beoordelen dit soort competenties. Doordat deze beoordelingen in één overzicht staan, is in één oogopslag te zien hoe de deelnemer werknemersschap ontwikkelt.

Benieuwd voor wie Concreet onderwijsproducten ontwikkelt?

Bekijk dan onze ‘Concreet voor’ pagina.