Leermiddelen:

Keuzedelen

Wanneer studenten op uw ROC kiezen voor één van de keuzedelen van Concreet Onderwijsproducten, dan sluit dit perfect aan op de lesstof van hun bestaande opleiding. Wij leveren naast de benodigde theorie ook altijd een examen. Dit examen is opgenomen in het Examenplatform Bouw en Infra.

De keuzedelen van Concreet Onderwijsproducten

Maatvoeringstechnieken

Gekoppeld aan middenkaderfunctionaris bouw/ infra en uitvoerder/werkvoorbereider bouw/ infra/gespecialiseerde aannemerij

Casco lijmwerk

Gekoppeld aan (allround) tegelzetter en (allround) timmerman

Schoonmetselwerk

Gekoppeld aan (allround) tegelzetter en (allround) timmerman

Wandtegels lijmen

Gekoppeld aan (allround) timmerman en
(allround) metselaar

Uitzetten en maatvoeren

Gekoppeld aan (allround) metselaar en (allround) tegelzetter

Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen

Gekoppeld aan allround metselaar, allround tegelzetter en alllround timmerman

Basis restauratie Timmerman

Gekoppeld aan middenkaderfunctionaris bouw/ infra en uitvoerder/werkvoorbereider bouw/ infra/gespecialiseerde aannemerij

ARBO kwaliteitszorg en hulpverlening niveau 2

Gekoppeld aan vakman gww, machinisten, timmerman, metstelaar & tegelzetter

ARBO kwaliteitszorg en hulpverlening niveau 3

Gekoppeld aan vakman gww, machinisten, timmerman, metstelaar & tegelzetter

Rioleringstechnieken

Gekoppeld aan Opperman bestratingen en straatmaker

Elektro en installatietechniek niveau 2 en 3

Timmerman, metselaar & tegelzetter

Duurzaam bouwen voor bouwplaatspersoneel niveau 2

Gekoppeld aan timmerman, tegelzetter & metselaar

Wiskunde, natuurkunde en mechanica basis

Gekoppeld aan timmerman en metselaar

Wiskunde, natuurkunde en mechanica gevorderden

Gekoppeld aan timmerman en metselaar

Grondwerk niveau 3

Gekoppeld aan Opperman bestratingen,straatmaker en machinist.

Met deze basisvaardigheid uit het metselvak zijn toekomstig timmermannen en tegelzetters breder inzetbaar. Ideaal voor uw deelnemers die op de bouwplaats met verschillende vakgebieden te maken krijgen.

Een eenvoudig muurtje metselen, tussen de timmer- of tegelzetwerkzaamheden door. Na dit keuzedeel kunnen de deelnemers dit. Daarmee zijn ze geen volleerde metselaar, maar begrijpen ze wel met welke omstandigheden een metselaar rekening moet houden.

Dit keuzedeel leert deelnemers eenvoudige tegelwerkzaamheden uitvoeren. Na dit keuzedeel is de deelnemer geen volleerd tegelzetter. Hij of zij weet wel hoe tegels, volgens werktekeningen en – instructies, verwerkt moeten worden. Na dit keuzedeel heeft de deelnemer een beter inzicht in de werkzaamheden die een tegelzetter op een bouwplaats uitvoert.

Metselaars en tegelzetters werken op nagenoeg elke bouwplaats naast de timmerman. Door dit keuzedeel leren de deelnemers de basis van uitzetten en maatvoeren, zodat ze weten waar de timmerman op moet letten. Ook bij onverwachte timmerwerkzaamheden. Ze kunnen daarnaast ook zelf een eenvoudig bouwwerk uitzetten en hiervoor de maatvoering doen. Via de lesstof leren ze werktekeningen lezen en omgaan met meetinstrumenten.

Na dit keuzedeel heeft de deelnemer niet alleen vakkennis en vakvaardigheid opgedaan. Hij of zij is ook in staat om collega’s en klanten te informeren en te enthousiasmeren over duurzame toepassingen. Naast kennis van duurzame bouwmaterialen kan de deelnemer deze kennis ook zelf toepassen. Als praktijkexamen gaan de deelnemers groepsgewijs zelf een prefabhuis luchtdicht maken en na-isoleren.

Dit keuzedeel is aan te raden voor de allround metselaar die zich wil specialiseren in restauratie. De deelnemer is hierna geen restauratiemetselaar, maar weet wel of het vakgebied bij hem past. Ook voor metselaars die zich niet willen specialiseren, maar wel regelmatig werkzaam zijn in bestaande (oude) bouw, heeft dit keuzedeel meerwaarde. Hij of zij kent hierna de waarde van authentieke elementen, weet hoe stut- en stempelwerk is opgebouwd en is vaardig in enkele eenvoudige metselherstelwerkzaamheden.

Een allround timmerman die zich wil specialiseren in restauratie doet er goed aan om dit keuzedeel te volgen. De deelnemer is hierna geen restauratietimmerman, maar weet wel of het vakgebied bij hem past. Ook voor allround timmermannen die regelmatig werkzaam zijn in bestaande (oude) bouw, heeft dit keuzedeel meerwaarde. Hij of zij kent hierna de waarde van authentieke elementen, weet hoe stut- en stempelwerk is opgebouwd en is onder meer bekend met houtverbindingen en kapconstructies.

Als verdieping op de niveau 4 bouw- en infra-opleidingen leren deelnemers aan dit keuzedeel hoe zij inmetingen en maatvoeringen digitaal kunnen uitvoeren en kunnen omzetten naar digitale tekeningen. Na het volgen van dit keuzedeel hebben uw leerlingen specialistische kennis van meetmethodes en een goed ruimtelijk inzicht ontwikkeld.

Het keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar de handvatten om een bijdrage te leveren aan de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem, alsook voor het verlenen van EHBO en BHV.

Het keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar de handvatten om een bijdrage te leveren aan de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem, alsook voor het verlenen van EHBO en BHV.

Het keuzedeel gaat over het plaatsen, maken en repareren van alle voorkomende rioolconstructies, aansluitingen en funderingen volgens opdrachten en tekeningen.

Je hebt een keuzedeel aangeschaft. Wat krijg je dan?

Opdrachten op papier

Na het aanschaffen van het keuzedeel krijgen de deelnemers de praktijkopdrachten en de omschrijving van het praktijkexamen op papier toegestuurd. Deze kunnen de deelnemers toevoegen aan hun opdrachtenmap en trajectmap.

man_looking_at_screen_concreet

Theorie in Bouwinfranet

De theorie die hoort bij het keuzedeel krijgt de deelnemer digitaal aangeboden. Waar mogelijk voegt Concreet Onderwijsproducten de lesstof voor het keuzedeel toe aan de bestaande omgeving van de deelnemer in Bouwinfranet. Via verwerkingsvragen in de digitale omgeving kan de deelnemer testen of hij of zij klaar is voor het theorie-examen.

Examinering via Examenplatform bouw infra

Examinering van het keuzedeel is voor het roc beschikbaar in het Examenplatform bouw infra. Concreet Onderwijsproducten biedt voor elk keuzedeel een examen aan. In het model examenplan van het keuzedeel staat de examenvorm beschreven.

Deze keuzedelen kan je aanschaffen via onze webshop

Prijs per keuzedeel per deelnemer: €29.95