Over 4C/ID, de didactiek achter onze leermiddelen

Voor de ontwikkeling van onze leermiddelen maken we gebruik van didactische modellen. Zo zorgen we ervoor dat wat we aanbieden ook daadwerkelijk aansluit bij wat scholen en studenten nodig hebben. 

Het didactisch model dat wij voor veel van onze leermiddelen gebruiken is het 4C/ID model.
4C/ID staat voor Four Components Instructional Design. 

We leggen je (kort) uit hoe het model in elkaar zit en (minder kort) hoe we het toepassen in onze leermiddelen. 

Over het 4C/ID model

We werken er hard aan om onze onderwijsproducten up to date en praktijkgericht te houden. Eens in de zoveel tijd moet je constateren dat alleen aanpassen en onderhouden niet goed genoeg meer is. Dan moet de boel volledig op de kop en vernieuwd worden.

Even geleden zijn we daaraan begonnen voor de opleiding Timmeren op niveau 2. We hebben een nieuw didactisch model gekozen dat we hebben toegespitst op onze producten en onze doelgroep.

Dit is het 4C/ID model geworden, ontwikkeld door professor J.G. van Merriënboer.

Vertaling naar de praktijk van Concreet

De terminologie van het model van Van Merriënboer heeft in onze producten een kleine vertaling gekregen. Zo bouwen wij de leermiddelen op volgens:

  • Praktijkopdrachten
  • Deelopdrachten
  • Praktische kennis
  • Stappenplannen

Hoe werkt het dan precies?

Binnen het leerproces staat steeds 1 onderdeel centraal: de praktijkopdracht. Terwijl studenten werken aan deze praktijkopdracht ontwikkelen ze simultaan hun professionele vaardigheden, kennis én gedrag.

De deelopdrachten zijn onderdelen van de praktijkopdracht. Daarmee oefenen zorgt dat ze onderdelen routinematig leren uit te voeren.

De beschikbaarheid van praktische kennis (vakinhoud) ondersteunt de student bij het eigen maken van het vak en het vergroten van het probleemoplossend vermogen.

Als laatste zorgen de stappenplannen ervoor dat de student op het juiste moment over de juiste informatie en instructies beschikt om de opdracht goed uit te kunnen voeren.

Meer weten over het 4C/ID model? je leest het via onderstaande knop op de officiële website, gepubliceerd door de Universiteit van Maastricht.

Wat is er zo anders aan leermiddelen met dit model als basis?

De opleidingen die we vernieuwen op basis van dit model hebben  vier bouwstenen:

  • Gepersonaliseerd onderwijs: De focus ligt op de ontwikkeling van de studenten, ze worden uitgedaagd zelf keuzes te maken.
  • De docent staat centraal: Docenten hebben een essentiële rol, ze geven vorm en inhoud aan het vak.
  • Levensecht leren: Aan de slag met echte projecten in het veld, met aandacht voor nieuwste ontwikkelingen.
  • Belevingsonderwijs: Studenten leren door ervaring, ze leren en ontwikkelen door te doen.

Praktijkvoorbeeld ROC
Friese Poort

ROC Friese Poort is een van de scholen die als eerste besloten aan de gang te gaan met de vernieuwde leermiddelen voor de opleiding Timmeren op niveau 2.

In deze video die je hoe docent Theo van der Veen dat doet op zijn school.

Benieuwd naar onze leermiddelen?

Via onderstaande knop kom je bij het leermiddelen overzicht. Kies vervolgens een van de productoverzichten en plaats je bestelling in de webshop.