Over concreet onderwijsproducten

wall_icon

Sinds 2016 vormen we met een enthousiast team Concreet Onderwijsproducten. In nauwe samenwerking met roc’s, de bouw- en infrasector en andere betrokkenen, onderhouden, vernieuwen en ontwikkelen we de leermiddelen en examenproducten voor de (v)mbo-instellingen die opleiden voor een beroep in – met name – de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij.

Wat Concreet voor jou kan betekenen:

star_icon

Robuuste onderwijsproducten

Wij leveren leermiddelen, examens en de digitale omgevingen om goed te kunnen opleiden en beoordelen.

sliders_icon

Flexibele lesmethode

Onze lesmethode bestaat uit praktijkgerichte lesstof, flexibel samen te stellen voor het beste leertraject.

drawing_tool_icon

Actueel en praktijkgericht

Door onze nauwe banden met de bouw- en infrasector blijft onze lesstof actueel en praktijkgericht.

We maken en leveren onderwijsproducten

Als Concreet Onderwijsproducten zijn wij de partij die de leermiddelen, de examens en de digitale omgevingen leveren om goed te kunnen opleiden en beoordelen. Onderwijsinstellingen gebruiken onze producten en diensten om hun leerlingen goed op te leiden en gedegen te examineren. Onze wens is dat elk ROC de nadruk kan leggen op zaken die zij van belang vindt en gelijktijdig gebruik maakt van onze onderwijsproducten.

group_of_people_discussing_at_desk

ROC-wensen, onze leidraad

We zijn blij dat alle roc’s met bouw- en infraopleidingen ervoor hebben gekozen om zich aan te sluiten bij Concreet Onderwijsproducten. Doordat deze roc’s allen deel uitmaken van de Raad van Aangeslotenen, is formeel geborgd dat we bij Concreet weten welke behoeftes en wensen er leven bij roc’s. Informeel houden we ook buiten dit officiële traject nauw contact met de docenten, opleidingsmanagers en andere betrokkenen op de roc’s. We hebben de ervaringen van de onderwijsprofessionals en leerlingen nodig om te weten hoe we onze onderwijsproducten kunnen verbeteren.

Nauwe banden met de sector

Van oudsher hebben we nauwe banden met de bouw- en infrasector. Die banden houden we stevig en warm, omdat de vakmensen in de praktijk als beste weten welke kennis toekomstige vakmensen nodig hebben. Onze medewerkers zijn deels afkomstig uit de sector en in elk ontwikkel- en onderhoudstraject werken vakmensen mee. Zo blijft onze lesstof actueel en praktijkgericht.

Doeners die doorpakken
voor de Makers van Morgen

Sandra Meijer
Over Concreet:

RAAD VAN AANGESLOTENEN

Eens per twee jaar komt onze Raad van Aangeslotenen bijeen om te bepalen welke leermiddelen en examenproducten we als Concreet gaan actualiseren, verbeteren en ontwikkelen. Iedere ROC mag een afgevaardigde voor de Raad leveren. De Ontwikkelagenda die uit het nauw overleg voortkomt, staat aan de basis van ons werk.

Over Concreet:

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van onze directie en staat de directie met raad en advies ter zijde. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers namens het onderwijs, werkgevers en werknemers. Door deze samenstelling hebben we als Concreet Onderwijsproducten nauwe banden met het onderwijs én de bedrijfstak.

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Hebt u een ontwikkelvraag op het gebied van examinering of leermiddelen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.