Uitbreiding kennisgebieden GWW

Voor 8 GWW opleidingen geldt sinds augustus 2022 een nieuw kwalificatiedossier.
Dat heeft gevolgen voor onze leermiddelen en examens binnen dat dossier.

Aanpassingen leermiddelen en examens

Voor dossier 23303, Grond- Water- en Wegenbouw is sinds augustus 2022 een nieuw kwalificatiedossier van kracht.

Binnen dat vernieuwde dossier zijn een aantal nieuwe kennisgebieden beschreven. We hebben nieuwe vakkennis voor deze kennisgebieden geformuleerd zodat onze leermiddelen weer aansluiten op het KD.

Ook hebben we de focus gelegd op het dekkend maken van de examens binnen dit dossier.  Van een aantal kleine opleidingen zijn de examens voor de zomer gevalideerd. De overige examens volgen eind september

Alle activiteiten voor Cluster Infra

Er gebeurt nog veel meer binnen het cluster Infra.
Bekijk de huidige Ontwikkelagenda om te zien waar de collega’s van Concreet Onderwijsproducten zich op dit moment mee bezig houden.