Actualisatie beroepscompetentieprofielen Fase 2

Concreet werkt verder aan het actualiseren van verschillende beroepscompetentieprofielen (BCP’s) voor de bouw- en infrasector. Inmiddels zijn we gestart met fase 2. Het actualiseren van BCP’s zorgt voor een betere aansluiting tussen de beroepspraktijk en de vakopleidingen en is daarom essentieel.

 

Wat zijn BCP’s?

In een beroepscompetentieprofiel komt naar voren wat een professional moet kennen en kunnen om een vak goed uit te kunnen voeren. Nu én later. Skills van nu en in de toekomst.

BCP’s vormen de basis voor een kwalificatiedossier (KD). Een KD geeft vervolgens weer kaders voor het beroepsonderwijs. Met actuele BCP’s wordt het mogelijk om het onderwijs goed af te stemmen op de praktijk. Op die manier leiden we vakmensen op die daadwerkelijk klaar zijn voor het werk dat hen te wachten staat.

Fase 2

Actueel is dus belangrijk. De DB-cao partijen in onze sector hebben ons gevraagd de BCP’s voor de bouw- en infrasector te actualiseren. Dat doen we in verschillende fases. Fase 1 is inmiddels afgerond, de resultaten vind je hier.

Nu starten we met Fase 2. In deze fase staan de BCP’s voor’ Grond-, weg- & waterbouw, Middenkader bouw & infra, Machinisten en Voertuigen & mobiele werktuigen centraal.
Daarnaast onderzoeken we drie nieuwe BCP’s, namelijk BIM modelleur, Bouw monteur/Prefab monteur en Isoleerder. Deze komen voort uit fase 1 van het onderzoek. De CAO partijen hebben ons verzocht deze ook te behandelen.

Hoe doen we dat?

In samenwerking met onderzoeksbureau USP nemen we telefonische enquêtes af onder professionals en werkgevers binnen bovengenoemde vakgebieden. Onze focus ligt op de werkzaamheden die uitgevoerd worden én de omgeving waarin dat gebeurt. Zo brengen we op basis van praktijkervaringen in kaart op welke vlakken de BCP’s wel of niet actueel zijn. 

Doe mee, deel je input

Om een goed beeld te krijgen van de sector is jouw input erg behulpzaam. We willen je dan ook vragen mee te doen aan het onderzoek. Per vakgebied zoeken we bijvoorbeeld:

 • Middenkader bouw en infra: calculators, bestekschrijvers, bouwkundigen, ontwerpers, tekenaars, uitvoerders of werkvoorbereiders.
 • Grond- weg en waterbouw: straatmakers, oppermannen, (allround) vakmannen GWW.
 • Machinisten: (allround) machinisten.
 • Voertuigen en mobiele werktuigen: diagnosetechnici bedrijfsauto’s, diagnosetechnici mobiele werktuigen of monteurs gww-bouwmachines.

Ook als je een andere functie binnen de genoemde vakgebieden hebt, nodigen we je uit om mee te doen wanneer je telefonisch benaderd wordt.
Vooraf aangeven dat we jou mogen bellen kan ook! Meld jezelf eenvoudig aan! >> Het telefoongesprek duurt ongeveer 20 minuten. Als dank geven we  10x een een tegoedbon twv 50 euro weg onder alle aanmelders.

Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Iets vragen? Neem contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Concreet en Paragin tekenen voor uitbreiding van samenwerking

Concreet zocht naar een partner voor het vernieuwen van de digitale leeromgeving. Deze partner vonden we in Paragin, waar we al nauw mee samenwerken. 

Concreet en Paragin tekenen voor uitbreiding van de samenwerking!

Gebruiksgemak

Het huidige Bouwinfranet is aan vervanging toe. In de nieuwe leeromgeving ligt de nadruk op gebruiksgemak. De verschillende platformen die we nu gebruiken zijn straks makkelijk beschikbaar vanuit 1 portaal.

Aansluiting met de praktijk

We voeren gesprekken met verschillende ROC’s en leerbedrijven om een goede aansluiting met de praktijk te realiseren. Daarnaast wordt er een speciale docentenomgeving ontwikkeld, die hen helpt bij hun lessen. Studenten houden via dezelfde omgeving een portfolio bij en inzicht daarin helpt docenten om onderwijs op maat te bieden en studenten extra te begeleiden waar nodig.
Verder bekijken en verwerken we interessante ontwikkelingen als 3D en augmented reality.

Opleiding Timmeren

Op dit moment werken we aan het vernieuwen van de opleiding timmeren. De verschillende modules binnen de opleiding timmeren zijn straks te gebruiken via de vernieuwde digitale leeromgeving.

Met de verbinding tussen de nieuwe leeromgeving, het Examenplatform Bouw & Infra en de Digitale Trajectmap komt alles bij elkaar in één omgeving, klaar voor de toekomst!

Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Benieuwd hoe Concreet jou kan helpen met een project? Neem dan contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Eerste resultaten bcp onderzoek bekend

Eind vorig jaar berichtten we dat we begonnen met het onderzoek naar verschillende beroepscompetentieprofielen. Inmiddels is Fase 1 binnen het onderzoek zo goed als afgerond en zijn de eerste resultaten bekend.

Eerste onderzoeksresultaten beroepscompetentieprofielen bekend

Even terug: het onderzoek

Concreet Onderwijsproducten onderzoekt in opdracht van DB cao-partijen de inhoud van verschillende beroepscompetentieprofielen (BCP’s). In een BCP komt naar voren wat een professional moet kennen en kunnen om een bepaald vak goed uit te kunnen oefenen. We noemen dat skills van nu en de toekomst. Een BCP wordt als basis gebruikt voor een kwalificatiedossier (KD). KD’s geven kaders voor het beroepsonderwijs.

Waarom is dit onderzoek van belang?

Het onderzoeken en updaten van de inhoud van deze BCP’s is noodzakelijk, omdat professionals van nu wellicht andere taken uitvoeren dan voorheen. Actuele BCP’s zorgen dat er een betere afstemming met het beroepsonderwijs mogelijk is.

Fase 1

In november zijn we gestart met Fase 1. In deze fase stonden de volgende BCP’s centraal: Timmeren, Infratechniek, Metselen, Voegen & Gevelbehandelen, Tegelzetten en Werkvoorbereiden & Uitvoeren.
In samenwerking met USP Marketing Consultancy zijn er enquêtes afgenomen bij beroepsbeoefenaars en hun werkgevers. Daarbij ging het vooral over precieze taken die worden uitgevoerd en de omgeving waarin het werk uitgevoerd wordt.
Voor vijf BCP’s is er inmiddels een rapport opgeleverd. Alle resultaten zijn gebundeld en voorzien van  conclusies en aanbevelingen.

Resultaten

Bij alle onderzochte BCP’s wordt duidelijk dat er echt een verandering gaande is in de sector. Er is een verschuiving zichtbaar in de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Deels komt dat door hele actuele ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan PFAS, het coronavirus en de situatie op de arbeidsmark; de vraag naar personeel. Ook de invloed van digitalisering is merkbaar, maar dat zorgt er nog niet in alle gevallen voor dat er gesproken wordt over veranderende werkzaamheden.
Andere uitkomsten per beroepscompetentieprofiel:

 • Timmeren
  Het vak van de timmerman is zeer divers. Opvallend is dat er qua taken sprake is van zowel verbreding als specialisatie. De verbreding ontstaat doordat er meer samenwerking en overlap ontstaat met andere beroepen. Er wordt vaker multidisciplinair gewerkt. Daarnaast voeren timmermannen specialistischer werk uit doordat er bijvoorbeeld vaker gebruik wordt gemaakt van prefab oplossingen. Dat vraagt om andere vaardigheden.

   

 • Metselen
  De werkzaamheden die een metselaar nu uitvoert lijken behoorlijk op de werkzaamheden ten tijde van het vorige onderzoek. Wel geven beroepsbeoefenaars aan dat ze minder lijmen en meer pointeren. Daarnaast wordt er meer gebruik gemaakt van prefab oplossingen zoals steenstrip elementen. De algemene trend van verduurzaming wordt in deze branche zichtbaar in (nieuwe) isolatietechnieken.

   

 • Voegen & Gevelbehandelen
  Het lijkt dat voegbedrijven zich meer op herstel en renovatie richten en minder op nieuwbouw. De verduurzaming heeft voor de voeg- en gevelbehandelingsbranche vooral invloed op het isoleren. Ten aanzien van het milieu kijkt zowel de voeger als de gevelbehandelaar in toenemende mate naar alternatieve materialen en reststromen, daarbij is ook wet- en regelgeving van belang.

   

 • Tegelzetten
  Belangrijke ontwikkeling in deze branche is niet alleen verduurzaming, maar ook het gebruik van grootformaattegels. Werknemers geven aan dat ze meer gaan lijmen en minder in specie zetten, maar ook dat het toepassen van grootformaat tegels de afgelopen jaren is toegenomen.

   

 • Werkvoorbereiden & Uitvoeren
  Beroepsbeoefenaars hebben te maken met een breed scala aan trends. Daarbij gaat het met name om digitalisering en de verbreding van het takenpakket. De ontwikkeling op digitaal gebied vertaalt zich naar nieuwe beroepen die betrekking hebben op BIM (Building Information Modeling). Daarbij wordt tegelijk ook een verschuiving richting hoger opgeleide werknemers waargenomen.

Vervolg

Het rapport voor Infratechniek volgt op korte termijn. Vanwege de nodige maatregelen rondom het coronavirus konden niet alle onderdelen van het onderzoek tijdig afgerond worden. In fase 2 van het onderzoek staan de BCP’s voor Middenkader bouw & infra, Grond, water & wegenbouw, Machinisten en Voertuigen & mobiele werktuigen centraal. De resultaten van die onderzoeken worden volgend jaar maart/april verwacht.

Meer informatie over de onderzoeken is op te vragen via info@concreetonderwijsproducten.nl.

Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Benieuwd hoe Concreet jou kan helpen met een project? Neem dan contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Inhoudsdeskundigen gezocht!

We werken aan het vernieuwen van de leermiddelen voor de opleiding Timmerman niveau 2. Ben jij de inhoudsdeskundige die ons daarbij gaat ondersteunen?

Onderwijsproducten opleiding Timmerman (niveau 2)

Een van de acties op onze ontwikkelagenda is het vernieuwen van de onderwijsproducten voor de opleiding Timmerman niveau 2. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. In deze fase zoeken wij inhoudsdeskundigen.

Inhoudsdeskundigen gezocht

We zoeken mensen vanuit de beroepspraktijk met verstand van de inhoud. Samen kunnen we een goede, toekomstbestendige opleiding maken voor de Timmerman van morgen!

Werkzaamheden

Het liefst heb jij praktijkervaring op het gebied van Timmeren, maar ook docenten in opleiding of studenten kunnen meewerken. Met name inhoudelijke kennis is belangrijk, maar het is ook een pre als je goed in staat bent te schrijven voor de doelgroep. Qua werkzaamheden kun je denken aan meelezen op inhoud, auteurs voorzien van heldere feedback, of het uittesten van opdrachten samen met de studenten. Er is ruimte voor jouw inbreng en er zijn veel mogelijkheden.

Wellicht ziet jouw agenda er momenteel door het coronavirus anders uit en heb je ruimte, we horen het graag. Je kunt echt voor langere tijd betrokken zijn bij de laatste ontwikkelingen rondom deze opleiding. Het project loopt tot eind december, maar doen we graag een beroep op je. Uiteraard stemmen we de details met jou af.

Contact

Heb je aanvullende vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met onze ontwikkelspecialist Chantal Vos via 06-30100361 of chantal.vos@concreetonderwijsproducten.nl.

Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Benieuwd hoe Concreet jou kan helpen met een project? Neem dan contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Digitale Trajectmappen voor keuzedelen beschikbaar

In de afgelopen periode zijn er voor 9 veelgebruikte keuzedelen digitale trajectmappen gemaakt.

Digitale trajectmappen voor 9 keuzedelen beschikbaar

In de afgelopen periode zijn er voor 9 veelgebruikte keuzedelen in de timmer-, metsel- en tegelzetopleidingen digitale trajectmappen gemaakt. Bij de keuzedelen vind je -in tegenstelling tot de reguliere opleidingen- enkel een voortgangsmeting, er is geen oefenpraktijktoets toegevoegd.

Er zijn digitale trajectmappen voor de keuzedelen:

 • Casco lijmwerk
 • Schoonmetselwerk
 • Wandtegels lijmen
 • Uitzetten en maatvoeren
 • Elektro- en installatietechniek
 • Duurzaam bouwen voor bouwplaatspersoneel
 • Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen
 • Basis restauratietimmeren
 • Basis restauratiemetselen

Voortgangsmeting

De voortgangsmetingen van de keuzedelen Elektro- en installatietechniek en Duurzaam bouwen voor bouwplaatspersoneel hebben dezelfde uitgebreide criteria als in de papieren trajectmap. Bij de andere keuzedelen bestaat de voortgangsmeting uit de zeven criteria, zoals dat bij de reguliere opleidingen ook gebruikelijk is.

Beschikbaar met terugwerkende kracht

De digitale trajectmappen zijn per 1 augustus beschikbaar voor nieuwe studenten en voor studenten die vanaf cohort ’19-’20 in het examenplatform gekoppeld zijn aan deze keuzedelen en de trajectmap functionaliteit aan hebben staan.

Deze studenten kunnen aan de linkerkant op “Mijn Trajectmap” klikken. Daarna kiezen ze voor het keuzedeel in plaats van hun reguliere opleiding. De voortgangsmeting verschijnt overigens ook in de trajectmap app.

Papieren trajectmappen

Vanaf heden leveren we geen papieren trajectmappen meer bij deze keuzedelen. Wanneer je toch gebruik wilt blijven maken van de papieren trajectmap kun je bij onze afdeling Klantsupport terecht. Ze sturen jou dan de PDF-versie. Je bereikt hen via info@concreetonderwijsproducten.nl

Concreet en het coronavirus

Ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus nemen we bij Concreet Onderwijsproducten een aantal maatregelen. Leidend zijn de adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet.

Concreet en het coronavirus

Waar mogelijk werken onze collega's thuis

De belangrijkste maatregel is dat al onze collega’s waar mogelijk vanuit huis zullen werken. Ze zijn bereikbaar per mail en via hun mobiele nummer. 

Normaal gesproken vindt er zowel intern als extern veel fysiek overleg plaats. Dit doen we nu zoveel mogelijk telefonisch of via videobellen. We bepalen in overleg wat de beste manier van samenwerken is.

Klantsupport

Onze afdeling Klantsupport blijft ook gewoon bereikbaar. Het kan voorkomen dat het iets langer dan gebruikelijk duurt voordat we je vraag beantwoord hebben.

Bestellingen webshop

Het blijft ook mogelijk om bestellingen te plaatsen in de webshop. Houd er wel rekening mee dat de levering iets langer kan duren, vanwege drukte bij de bezorgdiensten. Controleer ook goed of de opgegeven afleverlocatie bereikbaar is voor de bezorger.

Gehandhaafd t/m de zomer

We volgen het nieuws rondom het virus op de voet en hebben regelmatig overleg over de te nemen maatregelen. Voorlopig werken we in ieder geval tot aan de zomervakantie zoveel mogelijk vanuit huis.

Aan de slag met de test “Hoe veilig ben jij?”

Jouw studenten kunnen tijdelijk volledig kosteloos aan de slag met de Veiligheidstest uit de Veiligheidsmodule. In dit artikel alles op een rij over deze test.

Aan de slag met de Veiligheidstest

We leggen een aantal vragen voor aan Dick Wildeboer van heteigenvermogen. heteigenvermogen is een psychologisch testbureau en ontwikkelaar van deze veiligheidstest.

Laten we bij het begin beginnen, wat is de Veiligheidstest?

De Veiligheidstest – Hoe veilig ben jij? –  is een persoonlijkheidstest en onderdeel van de Veiligheidsmodule. Er is een module voor de bouw en een module voor infra.

Het aspect veiligheid vraagt voortdurend onze aandacht. Helemaal in een omgeving zoals de bouw, waar we te maken hebben met grote risico’s. Gelukkig is er op verschillende manieren veel aandacht voor veiligheid. Bouwplaatsen hangen vol met waarschuwingsborden, er zijn onmisbare protocollen en ook binnen het onderwijs komt het thema aan bod.
Maar ondanks deze protocollen, voorlichting enzovoorts, ontstaan er toch veel te vaak onveilige situaties. Hoe kan dat? Kan het zijn dat niet iedereen in dezelfde mate betrokken is bij het thema veiligheid, dat niet iedereen daar evenveel prioriteit aan geeft?
Het antwoord is ja!

En daarom is deze test zo belangrijk. Deze Veiligheidstest brengt namelijk iemands psychologisch profiel in relatie tot veiligheid in beeld.

Hoe werkt de test Hoe veilig ben jij?

De test bestaat uit 120 vragen, je bent er zo’n 20 minuten mee bezig. Antwoorden zijn nooit goed of fout, maar geven informatie over de persoonlijke aanleg van de student voor het onderwerp ‘veiligheid’.

Het gaat om vragen die in de breedste zin met veiligheid te maken hebben, bijvoorbeeld “Ik betaal extra voor een product dat extra veilig is” of “Mensen die door rood rijden nemen een onverantwoord risico”. Daarnaast krijgt de student beelden van een aantal situaties te zien, bijvoorbeeld van metselaars aan het werk op een steiger. De vragen die volgen maken inzichtelijk hoe de student de situatie inschat, maar ook wat zijn reactie is. Zo voelt de ene persoon een natuurlijke drang om actie te ondernemen, terwijl de ander een gevaarlijke situatie wel waarneemt, maar niet tot actie over gaat.

Het gaat er in deze test dus niet om hoe goed de student bepaalde protocollen kent, maar om hoe veiligheidsbewust de student is. De resultaten brengen aandachtsgebieden in kaart. De docent, maar ook de (toekomstige) leidinggevende kan daar rekening mee houden. De nadruk ligt niet alleen op veiligheid voor jezelf, maar ook op omgevingsbewustzijn.

Welke aspecten op het gebied van persoonlijkheid komen naar voren in deze test?

Die 120 vragen brengen een aantal dingen in beeld namelijk:

 • Omgevingsbewustzijn
  In hoeverre neemt de student waar wat er om hem heen gebeurt? Focust de student zich alleen op zijn taak of heeft hij ook oog voor de situatie om hem heen?
 • Oog voor detail
  Valt het de student op als iets anders is of loopt dan gebruikelijk is? Kan de student afwijkende details waarnemen?
 • Mate van initiatief
  Is de student in staat het gedrag aan te passen op een veranderende situatie? Onderneemt hij zelf actie of is de student afwachtend tot iemand anders zegt wat er moet gebeuren?
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
  Durft de student, wanneer hij een inschatting maakt van de situatie, anderen daarover aan te spreken. Zowel richting collega’s die onveilig werken, maar ook tegen een leidinggevende die verantwoordelijk is?

Bovenstaande aspecten zijn moeilijk aan te leren in de les. Je kunt het studenten wel vertellen, maar het gedrag moet zich ontwikkelen.

Na afloop van de test krijgt de student een overzicht van de uitkomsten. Wat staat daar in en wat kun je er mee?

Het rapportje dat de student per mail ontvangt gaat specifiek over de persoonlijkheid in relatie tot veiligheid. De resultaten kunnen besproken worden met de docent, maar zeker ook met medestudenten.

Het rapport werkt met 3 kleuren: groen, oranje en rood. Bij elk thema (denk aan ordelijkheid, concentratie of stressbestendigheid) scoort de student één van die drie kleuren.
Een groene score geeft aan dat het thema geen aandachtspunt is. Een oranje score geeft een klein aandachtspunt weer en bij een rode score gaat het om een belangrijk aandachtspunt. Bij elk thema staat een kleine toelichting en het rapport wordt afgesloten met een advies voor de student, leermeester, docent en leidinggevende. Bijvoorbeeld iets als:

Student X werkt lang niet altijd veilig, en dit vraagt om bijsturing. Het is voor Student X moeilijk om de concentratie vast te houden, en daardoor kan ook de aandacht voor veiligheid verdwijnen. …  Student X kan baat hebben bij afwisseling van de werkzaamheden, dit helpt om geconcentreerd te blijven.

De resultaten geven inzicht in bewustzijn, motivatie en persoonlijke kenmerken.
Waar bewustzijn en motivatie kunnen veranderen, geldt dat voor persoonlijkheid minder snel. De combinatie van deze inzichten maakt het eenvoudiger om rekening te houden met aandachtspunten en de veiligheid te vergroten.

Kun je de test meer dan eens doen?

Zeker! Sterker nog, dat raden we aan. Op die manier kan de student zijn groei bijhouden.
De vragen uit de test worden met regelmaat aangepast of vernieuwd, zo voorkomen we dat de student gewenste antwoorden geeft.
Maar het gaat niet alleen om resultaatverbetering, het is ook belangrijk om het thema veiligheid hoog op de agenda te houden. Door met regelmaat de test te doen en de resultaten te bespreken, wordt het een onderdeel van je systeem.
Veiligheid moet een integraal thema worden. We willen studenten niet alleen leren hoe ze een bepaalde handeling moeten uitvoeren, maar we willen hen leren hoe ze een bepaalde handeling veilig uit kunnen voeren. Veiligheid is niet facultatief!

Waarom is de test nu kosteloos te doen? En waar kan de student de test maken?

We vinden het belangrijk dat studenten tijdens deze coronatijd wel aan het werk kunnen blijven. Daarom stellen we de test gratis beschikbaar. Daarnaast zien we dat veel studenten uit de bouw en infra juist nu meer dagen in de praktijk werken omdat ze niet naar school kunnen. Het is belangrijk dat ze met goede kennis en bewustheid van veiligheid aan de slag kunnen gaan.

Via www.deveiligheidstest.nl kom je op de pagina waar de test gedaan kan worden. Na het invullen van de contactgegevens ontvangt de student een link in de mailbox die toegang geeft tot de test.

Contact

Voor aanvullende vragen over de Veiligheidstest kun je contact opnemen met onze relatiemanager Henk via 06-53758326 of henk.cornelisse@concreetonderwijsproducten.nl. Meer weten over andere producten van Concreet die geschikt zijn voor onderwijs op afstand? Bekijk hier het overzicht.

Onderwijs op afstand, bij ons zit je goed!

Geven jullie dit schooljaar (gedeeltelijk) onderwijs op afstand? Zoek je naar manieren waarop je dat zo goed mogelijk vorm kan geven? Lees van vooral verder! Want bij Concreet zijn we al tijden bezig om afstandsleren goed vorm te geven. In dit artikel zetten we een aantal toepasbare oplossingen op een rij.

Afstandsleren met Concreet Onderwijsproducten

Aanpassingsvermogen

De uitbraak van het coronavirus heeft een groot beroep gedaan op ons aanpassingsvermogen. Thuis, op het werk en binnen het onderwijs.
Na een periode waarin veel zaken volledig stil kwamen te liggen, pakken we inmiddels de draad weer zoveel mogelijk op.
In het nieuwe schooljaar gaat nog niet alles zoals we gewend waren, maar het goede nieuws is dat er wel weer veel meer mogelijk is.
Hoe geven jullie het onderwijs vorm? En belangrijker, hoe kun je de kwaliteit van je onderwijs waarborgen?

Uit nood geboren

Tijdens het hoogtepunt van de eerste golf is in alle takken van het onderwijs hard gewerkt om het onderwijs (in aangepaste vorm) door te laten gaan. Denk aan docenten die lesgeven via video en opdrachten die digitaal ingeleverd worden. Veel oplossingen zijn geboren vanuit noodzaak.

Bij Concreet werken we echter al langer aan het optimaliseren van onderwijs op afstand. Daarom staan we nu goed voorgesorteerd en kunnen we onderwijsinstellingen helpen om (helemaal) over te schakelen op afstandsleren. De kwaliteit van het onderwijs blijft gewaarborgd en er is veel aandacht voor de voortgang van elke individuele student.

Onderwijs op afstand als uitgangspunt

Concreet maakt onderwijsproducten voor opleidingen in de sector Bouw en Infra. Studenten die deze opleidingen volgen zitten zelden vijf dagen in de week in een klaslokaal met een docent. Veel vaker volgen zij een traject waarbij meerdere dagen in de praktijk gewerkt wordt, in een werkplaats of op en bouwplaats. Studenten, maar ook de praktijkbegeleiders en instructeurs gebruiken op die locaties over het algemeen geen gedrukte lesmethodes, dat is simpelweg niet praktisch. Daar houden wij rekening mee én daar bedenken we oplossingen voor!

 • Digitale Trajectmap >>
  De trajectmap is als het ware een routeplanner voor de opleiding. Voor bijna alle opleidingen is een digitale trajectmap beschikbaar. Studenten kunnen in deze trajectmap zelf hun voortgang laten zien, bijvoorbeeld door het uploaden van foto’s van hun resultaten. Als docent kun je wanneer nodig juist daar je theoriegedeelte op aan laten sluiten. Daarnaast bevat de trajectmap ontwikkelingsgerichte theorie- en praktijktoetsen én een overzichtelijk dashboard dat aangeeft hoe ver de student gevorderd is.

   

 • Bouwinfranet >>
  Alle vakkennis die een student nodig heeft voor de opleiding is digitaal beschikbaar via het Bouwinfranet. De vakkennis is opgedeeld in leereenheden en beroepstaken. Bij de uitleg wordt veel gebruik gemaakt van beeld en audio. Elke student kan de taken en opdrachten in eigen tempo (en vanaf de eigen locatie) afronden.

   

 • ConcreetInfra >>
  Het naslagwerk voor een aantal infraopleidingen zoals (allround) Vakman GWW, Straatmaker en Waterbouwer, is digitaal beschikbaar via ConcreetInfra. De theorie wordt aangeboden in de vorm van video’s, woordenlijsten en verschillende vragen. Je gebruikt de site naast de opdrachtenboekjes die de student in bezit heeft.

   

 • Veiligheidmodule >>
  In deze online module staat veiligheid centraal. Een veilige werkomgeving begint altijd bij bewustwording van die risico’s en eigen gedrag. De module bestaat uit drie onderdelen: 1) een persoonlijkheidstest (Veiligheidstest) die inzoomt op de eigenschappen en het gedrag van de student, 2) een online leeromgeving met opdrachten en achtergrond informatie en 3) een app met praktijkopdrachten die de student met een mobiel of tablet kan afronden. De voortgang van de student is te volgen via de Digitale trajectmap, zo kunnen docenten en leermeesters de student begeleiden bij het leren en reflecteren. Er is een veiligheidsmodule voor de bouw en een veiligheidsmodule voor de infra. Stuur jouw student naar
   www.deveiligheidstest.nl. Door het invullen van de gegevens en onderwijsinstelling ontvangt de student een link waar de test gedaan kan worden.

Contact

Heb je aanvullende vragen over afstandsleren? Wil je hulp bij het inzetten van een van onze verschillende leermiddelen? Of wil je weten welke keuzedelen geschikt zijn voor afstandsleren? We helpen je graag verder!

Onze afdeling Klantsupport is telefonisch en per mail bereikbaar. Ook kun je Henk, Sandra of Victoria, onze relatiemanagers benaderen, zij hebben veel ervaring met de overstap naar onderwijs op afstand.

Examenaanbod cohort ’20-’21

Concreet Examenaanbod 20/21od 2019-2020

Het examenaanbod voor cohort ’20 -’21 is bekend. Het aanbod is vastgesteld door de valideringscommissie.

Gevalideerd Examenaanbod

Het vastgestelde examenaanbod voor cohort ’20 -’21 is gepubliceerd op het examenplatform.

Je vindt alle gevalideerde documenten geclusterd in de bibliotheek.


Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Benieuwd hoe Concreet jou kan helpen met een project? Neem dan contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Expertise gezocht!

We werken aan het vernieuwen van de leermiddelen en examens voor de opleiding Betonstaalverwerken niveau 2 en 3.
Heb jij affiniteit met betontimmeren en -staalverwerken?

Weet jij alles van betonstaal verwerken?


Dan zijn we op zoek naar jou!

Het Soma College en Civilion verzorgen de opleiding betonstaalverwerken niveau 2 en 3. In samenwerking met Concreet Onderwijsproducten worden de leermiddelen en examens voor deze opleiding de komende tijd vernieuwd.
Ben jij een docent die affiniteit heeft met betontimmeren en betonstaalverwerken? En wil jij het verschil maken voor de jongeren die deze opleiding volgen of hieraan gaan beginnen? Help ons dan met het ontwikkelen van de leermiddelen.

Leervragen en opdrachten

We zoeken iemand die kan helpen bij het ontwikkelen van leervragen en opdrachten bij de vaktheorie. Deze vaktheorie krijgt op dit moment vorm en komt beschikbaar via een e-learning. Ook ga je aan de slag met het opstellen van vragen voor de voortgangstoetsen.

Details

De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 maart en 29 mei. Jouw inzet kan in overleg met de projectleider worden afgestemd. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met René van de Water (projectleider) via 06-51720123 of Arnold Nijman (bedrijfsleider bij Concreet Onderwijsproducten) via 06-51417802.

Erik-Meijering

Erik Meijering
Directeur-bestuurder Concreet
erik.meijering@concreetonderwijsproducten.nl06 5169 8468

Benieuwd hoe Concreet jou kan helpen met een project? Neem dan contact op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.