Projecten

Hier vind je een overzicht van de activiteiten waar Concreet Onderwijsproducten momenteel aan werkt.

Het kan gaan om activiteiten uit onze ontwikkelagenda, maar ook om actictiviteiten die we daarnaast oppakken, zoals trendonderzoek rondom Beroepscompetentieprofielen (BCP’s).

Evaluatie steekproeven praktijkexaminering

Hoe worden de de steekproeven op de praktijkexaminering ervaren? Tijd voor evaluatie.

Ontwikkelagenda 2024-2025

Weten wat we de komende tijd voor elk cluster gaan vernieuwen, onderhouden of ontwikkelen? Bekijk de nieuwe Ontwikkelagenda!

Uitbreiding kennisgebieden GWW

Er is een nieuw kwalificatiedossier (23303) voor Grond-, water- en wegenbouw.